makaleler / Debian / Ubuntu / Pardus / Apache ssl kurulumu

Apache ssl kurulumu

21.08.2014 11:41:55

Adım adım apache ssl sertifikası yükleme işlemi

APACHE2 SELF-SIGNED CERTIFICATE Oluşturulması

Web Sitemiz var İse Kullanıcılarımız için ssl desteği verebiliriz peki bunun verilerin şifreli gidip gelmesinden başka bize avantajı ne olur? Proxy serverlarımızda rahatca cachleme yapabiliriz üyelik işlemleri sırasında sitemizi ssl üzerinden aktifleştirebiliriz.

SSL desteğini aktif hale getirme. Apache Modullerini açalım.


  a2enmod ssl
  a2ensite default-ssl
  /etc/init.d/apache2 restart

Oluşturacağımız sertifakamızı customize yani ayarlayalım.


  mkdir /etc/apache2/ssl
  cd /etc/apache2/ssl

  openssl req -x509 -days 1800 -newkey rsa:1024 -keyout pythontrkey.key -nodes -out pythontrcert.pem
    - "Organization Name" bölümün uniq bir firma adı girilecek. Böylece,
     web tarayıcıda bu sertifika için ayrı bir authority tanımlamak mümkün
     olacak.
    - "Common Name" bölümüne, siteye girerken kullanılan alan adı veya IP
     adresi girilecek. Yoksa web tarayıcıda, otomatik tanınan self-signed
     sertifika kaydı oluşturulamıyor.

Örnek Çıktı
Generating a 1024 bit RSA private key
.++++++
.........................++++++
writing new private key to 'narsmedyacom_key.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:TR
State or Province Name (full name) [Some-State]:Dumankaya Cad.bla bla
Locality Name (eg, city) []:ISTANBUL
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Deneme Tic.Ltd.Sti.
Organizational Unit Name (eg, section) []:xxxxx.com   
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:*.xxxxx.com
Email Address []:info@xxxxx.com

   chmod 600 *

Olusturduğumuz sertifakaları apache için pathlerini ekleyelim.
vim /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl
  #SSLCertificateFile  /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
  #SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
  SSLCertificateFile  /etc/apache2/ssl/pythontrcert.pem
  SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/pythontrkey.key

Örnek Ayar
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName www.pythontr.com
    DocumentRoot /home/www/pythontr.com
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile  /etc/apache2/ssl/pythontrcert.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/pythontrkey.key
</VirtualHost>

Tüm gelen istekler için ports.conf dosyasını ayarlayalım.


vim /etc/apache2/ports.conf
<IfModule mod_ssl.c>
  # If you add NameVirtualHost *:443 here, you will also have to change
  # the VirtualHost statement in /etc/apache2/sites-available/default-ssl
  # to <VirtualHost *:443>
  # Server Name Indication for SSL named virtual hosts is currently not
  # supported by MSIE on Windows XP.
  NameVirtualHost *:443
  Listen 443
</IfModule>

Öncelik servisimizi restart etmeden önce apache ayarlarını kontrol edelim.


apache2ctl configtest

Her hangi bir sıkıntı yok ise Servisimizi restart edelim


  /etc/init.d/apache2 restart

Not: firewall kullanıyorsanız 443 https portuna izin vermeyi unutmayın.

İlgili Konular: csr dosyası oluşturma

yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda