makaleler / Debian / Ubuntu / Pardus / apache,php,mysql,shorewall kurulumu ve konfigurasyonu

apache,php,mysql,shorewall kurulumu ve konfigurasyonu

15.04.2011 10:04:14

apache,php,mysql,shorewall kurulumu, konfigurasyon işlemleri sizler için yapılandırdık

root olalım
su -

güncellemeler varsa yapalım


aptitude update && aptitude full-upgrade 

gereksiz gördüğüm paketleri kaldıralım


aptitude purge installation-report tasksel tasksel-data nano laptop-detect gcc-4.2-base man-db manpages manpages-tr info


gerekli gördüğüm paketler
aptitude install screen vim sysv-rc-conf dash pciutils ipython python-mysqldb mysql-server ntpdate apache2 libapache2-mod-python libapache2-mod-php5 php5-mysql php5-curl php5-gd php5-cli curl ncftp shorewall rsyslog-mysql freeradius-mysql php5-radius sudo 


bash'den dash'a geçiş yapmak istersek
dpkg-reconfigure dash # (yes)


heryerden mysql connection una izin vermek istersek
vim /etc/mysql/my.cnf
	bind-address = 0.0.0.0


firewall ayarlarını yapalım, 169.10.112.200 ip'iye uzaktan mysql (3306 portuna) e bağlanma izni verelim.
vim /etc/shorewall/rules
	#fw
	ACCEPT     fw           net       icmp
	# net
	ACCEPT     net:169.10.112.200   fw       tcp   3306
	ACCEPT     net           fw       tcp   514
	ACCEPT     net           fw       udp   514
	ACCEPT     net           fw       udp   1812
	ACCEPT     net           fw       udp   1813
	ACCEPT     net           fw       udp   1814
	ACCEPT     net           fw       tcp   11122
	HTTP/ACCEPT   net           fw
	Ping/ACCEPT   net           fw


Apache ayarlarını yapalım.

- Kurulum
# PHP ile kullanilacaksa
aptitude install apache2-mpm-prefork libapache2-mod-php5

# Thread sorunu olmayan bir dil ile kullanılacaksa
aptitude install apache2-mpm-worker


- Ayarlar
# Ayarların doğruluğunun testi
restart veya reload yapmadan önce ayarların doğruluğu test edilsin.
apachectl configtest
/etc/init.d/apache2 reload

# Yoğun sunucularda apache2-mpm-prefork için

curl site.com | grep "src=" | wc -l ile bir bağlantıda yaklaşık
kaç adet istek olabileceğini tahmin et. Buna göre MaxKeepAliveRequests
değerini belirle.

ps aux | grep apache2 ile RSS satırına bakıp her bağlantı için fiziksel
hafızadan yaklaşık kaç KB kullanıldığını kontrol et.
[Apacheye_ayrilan_RAM] / [RSS_degeri] 
formülü ile MaxClients değerinin
kaç olabileceğini tahmin et.

MaxClients 256'dan büyük olacaksa ServerLimit değerini ona eşitle.


vim	/etc/apache2/apache2.conf
		Timeout 45
		KeepAlive On
		MaxKeepAliveRequests 256

		<IfModule mpm_prefork_module>
		  StartServers      5
		  MinSpareServers    10
		  MaxSpareServers    100
		  ServerLimit      512
		  MaxClients      512
		  MaxRequestsPerChild  500
		</IfModule>


Apache İstenmeyen Logları Loglama ("Apache (internal dummy connection)")
	# Filters
	SetEnvIf Remote_Addr "::*" dontlog
	CustomLog /var/log/apache2/access.log combined env=!dontlog


vim	/etc/security/limits.conf
		www-data     hard  nofile     65536
		www-data     soft  nofile     65536# Güvenlik
vim	/etc/apache2/conf.d/security
		ServerTokens Prod
		ServerSignature Off
		TraceEnable Off# Dosya tipine göre cache süreleri
	cd /etc/apache2/mods-enabled
	ln -s ../mods-available/expires.load .


vim	/etc/apache2/sites-enables/ilgili_dosya
		<Directory ...>
			...

			<IfModule mod_expires.c>
				ExpiresActive on
				ExpiresDefault "access plus 4 hours"
				ExpiresByType image/jpeg "access plus 30 days"
				ExpiresByType image/jpg "access plus 30 days"
				ExpiresByType image/gif "access plus 30 days"
				ExpiresByType image/png "access plus 30 days"
				ExpiresByType image/bmp "access plus 30 days"
				ExpiresByType text/css "access plus 30 days"
				ExpiresByType text/html "access plus 30 seconds"
				ExpiresByType text/xml "access plus 45 seconds"
				ExpiresByType text/plain "access plus 60 seconds"
				ExpiresByType text/javascript "modification plus 30 days"
				ExpiresByType application/javascript "access plus 30 days"
				ExpiresByType application/x-javascript "access plus 30 days"
				ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 30 days"
			</IfModule>
		</Directory>


Expire zamanını ve sayfanın header bilgilerini görmek için:
	curl --head [url]http://www.emrah.com/resim.jpg[/url]- ApacheTop
	aptitude install apachetop libgamin0


Diğer Ayarlar
# www dizini çalışma yolunu dğiştirelim
mkdir -p /home/www
rm -rf /var/www
vim /etc/apache2/sites-available/default
			DocumentRoot /home/www/
			<Directory /home/www/>
				Options -Indexes FollowSymLinks MultiViews	#(Indexes - oldu)

# husonet.hsn dosyasını indirme izni verelim.
vim /etc/apache2/mods-enabled/mime.conf
	AddType application/husonet.hsn

/etc/init.d/apache2 restart


indirdiğimiz paketleri kaldıralım
aptitude clean


İlgili Konular
SSH Kurulumu
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda