makaleler / Diğer Konular / Asp ODBC Bağlantı Kurma

Asp ODBC Bağlantı Kurma

05.03.2015 21:04:26

ODBC üzerinden ADODB Bağlantısı System DSN kullanarak bağlantı kurulması

Windows 2008 için yapılandırıldı.
Control Panel\All Control Panel Items\Administrative Tools


Odbc Uzerinden Data Source Ekleme
Test Kodu
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open "DSNNAME","kullanici","sifre"

OraCommandStr = "select sysdate from dual"
Set objRS = Conn.Execute(OraCommandStr)
response.write ("sysdate is " & objRS.fields("sysdate").value)
objRS.close
Set objRS=nothing
Set Conn=nothing

%>

Recordset olarak kullanımına örnek
sql = "select sysdate from dual"
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objRS.Open  sql, Conn
adi = objRS.Fields("adi")
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda