makaleler / Diğer Konular / Asp.Net Datasource ile Bağlı DropDownList'e Default Değer Olan Seçiniz Eklemek

Asp.Net Datasource ile Bağlı DropDownList'e Default Değer Olan Seçiniz Eklemek

13.08.2015 15:24:37

Bilgileri veritabanından çeken dropdownliste

Dropdownlistin içine seçiniz default değerini eklemek için

AppendDataBoundItems="true"
ifadesini DropdownListin içerisinde ekleyiniz ve ListItem'a seçiniz yazdırınız


<asp:DropDownList ID="ddlKime" runat="server" AppendDataBoundItems="true" DataSourceID="sdsKime" DataValueField="ID" DataTextField="EMAIL">
                   <asp:ListItem Value="" >Seçiniz</asp:ListItem>
                 </asp:DropDownList>

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda