makaleler / Diğer Konular / Aspx.cs sayfasında alert kullanımı

Aspx.cs sayfasında alert kullanımı

26.05.2015 15:06:20

C# ile .cs sayfası içerisinde alert nasıl kullanılır

C# ile kodlama yaparken .cs sayfası içinden aşağıdaki tek satır kod ile kullanıcıya uyarı gönderebiliriz.
 Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "", "alert('uyarı mesajınız.')", true);


Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda