makaleler / Diğer Konular / c# ile Office 365 mail gönderimi

c# ile Office 365 mail gönderimi

27.12.2018 11:07:52

Aşağıdaki örneğimizle c# programlama dilini kullanarak Office 365 üzerinden mail gönderimi yapacağız.

Örneği hazırlarken özellikle aldığı değerleri parametrik yapmadım sebebi ise daha rahat atamaların anlaşılabilmesi için. Parametrik yapıda hatta daha iiisi class yapmak için eski yayınlamış olduğumuz https://www.pythontr.com/makale/c-dili-aspnet-mail-gonderimi-450 makalemizi inceleyebilirsiniz.


    private void SendEmail()
    {
      string subject = "Email Subject";
      string body = "Email body";
      string FromMail = "a@pythontr.com";
      string emailTo = "a@pythontr.com";
      MailMessage mail = new MailMessage();
      SmtpClient SmtpServer = new SmtpClient("domain-com-tr.mail.protection.outlook.com");
      mail.From = new MailAddress(FromMail);
      mail.To.Add(emailTo);
      mail.Subject = subject;
      mail.Body = body;
      SmtpServer.Port = 25;
      // SmtpServer.DeliveryMethod = System.Net.Mail.SmtpDeliveryMethod.Network;
      SmtpServer.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("a@pythontr.com", "*****", "pythontr.com");
      SmtpServer.EnableSsl = true;
      // SmtpServer.UseDefaultCredentials = false;
      SmtpServer.Send(mail);
    }
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda