makaleler / Php / Codeigniter Captcha Yenileme 'Refresh'

Codeigniter Captcha Yenileme 'Refresh'

15.01.2015 12:45:33

Codeigniter Captcha kodunu post etmeden yenileme işlemi

Captcha kodlarının okunabilirliğini arttırması için yenileme butonu ekleyerek çalıştırılması son kullanıcı için kolaylık sağlayacaktır.

Öncelikle controller sayfamızda düzenlemelerimizi yapalım


vim application/controller/test.php
# bu fonksiyon sabit olarak kullanacağımız fonksiyondur bunu direkt html olustururken cagiracaz.
  public function get_captcha()
  {  
    $this->load->library('form_validation');
    $this->load->helper('captcha');

    $vals = array(
     'img_path'  => './captcha/',
     'img_url'  => base_url().'captcha/',
     'font_path' => './sistemk/fonts/texb.ttf',
     'img_width' => '150',
     'img_height' => 30,
     'expiration' => 7200,
     'img_name'   => 'img_captcha'
    );
    return create_captcha($vals);
  }

# bu fonksiyon ise jquery ile çağıracağımız kısımdır dinamik olarak oluşturacağımız koddur
  public function get_ajax_captcha()
  {
    $this->load->library('form_validation');
    $this->load->helper('captcha');

    $vals = array(
     'img_path'  => './captcha/',
     'img_url'  => base_url().'captcha/',
     'font_path' => './sistemk/fonts/texb.ttf',
     'img_width' => '150',
     'img_height' => 30,
     'expiration' => 7200,
     'img_name'   => 'img_captcha'
    );
    $tmp = create_captcha($vals);
# önemli olan nokta daha sonra post işleminde kullanacağımız captcha değerini bir session a atıyoruz.
    $this->session->set_userdata('captcha_word',$tmp['word']);
    echo $tmp['image'];
  }

# controller kısmında captchayı kullanacağımız alandaki açıklamaları kısa yapacağım mantığı anlaşılması yeterli olacaktır.
  public function index()
  {
    $this->load->library('form_validation');
    $this->data['cap'] = $this->get_captcha();
    $this->form_validation->set_rules('captcha', 'CAPTCHA', 'trim|required|xss_clean|callback_GuvenlikKontrolu');
      if ($this->form_validation->run() == FALSE)
      {
        $this->session->set_userdata('captcha_word',$this->data['cap']['word']);
        $this->load->view('temsilci/login',$this->data);
      }
      else
............
  }

# bu kısım ise captcha dogrulugunu yaptigimiz kisimdir.
  #------------------------------------------------
  # guvenlik kodu kontrolu
  function GuvenlikKontrolu($sValue)
  {
    if($sValue != $this->session->userdata('captcha_word'))
    {
      $this->form_validation->set_message('GuvenlikKontrolu', 'Girdiğiniz Güvenlik Kodu yanlıştır. Lütfen tekrar deneyiniz.');
      return FALSE;
    }
  }

Şimdi view kısmını düzenleyelim çok karışmaması için gerekli kısımların örneklerini yazacağım


vim aplication/view/test.php
        <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.4.min.js"></script>
..........
        <div style="float:left;width:400px;margin-left:150px;margin-bottom:3px;">
        <div id="div_captcha" style="float:left;margin-right:10px;"><?php echo $cap['image'];?></div>
        <a id="refresh_captcha" style="float:left;cursor: pointer;">
          <img name="image" src="/images/reload.png"/>
        </a>
        <label for="captcha">Captcha:</label>
        <input class="txtInput" id="captcha" name="captcha" size="35" value="" type="text"><br>
        <div style="float:left; width:100%;background-color:#CCCCCC;">
        <?php echo form_error('captcha'); ?>
        </div>
..........
<script>
  $('#refresh_captcha').click(function(){
    $.get( "/temsilci/get_ajax_captcha", function( data ) {
      $( '#div_captcha' ).html( data );
    });
  });
</script>


İlgili konular: Codeigniter Captcha Ekleme
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda