makaleler / Php / Codeigniter currency set_rules

Codeigniter currency set_rules

05.12.2014 18:28:55

Codeigniter parasal veri kontrolü nasıl yapılır?

Kullanımı
$this->form_validation->set_rules("edBolgeFiyat", $edBolgeAdi . ' Bölge fiyatı', 'decimal|trim|required');

vim libraries/MY_Form_validation.php
<?php if ( ! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed'); 
          
class MY_Form_validation extends CI_Form_validation {            
  /**       
   * Decimal number
   *       
   * @access public
   * @param  string
   * @return bool
   */       
  function decimal($str)
  {        
    # /\d{1,3}(?:,?\d{3})*(?:\.\d{2})?/               
    #   # kelime siniri
    #\d{1,3} # 1-3 rakam
    #(?:   # grubun ardından...
    # ,?   # istege bagli vürgün # duzenleme yapildi [\.,]? nokta yada virgül
    # \d{3} # tam olarak 3 basamak
    #)*   # ... kez herhangi bir sayıda
    #(?:   # grubun ardından...
    # \.   # duz bir nokta # duzenleme yapildi [\.,] nokta yada virgül
    # \d{2} # tam olarak iki basamaklı
    #)?   # ...sıfır yada bir kez
    #   # kelime siniri
    # return (bool) preg_match('/^[\-+]?[0-9]+[\.,][0-9]+$/', $str);  
    $CI =& get_instance();
    $CI->form_validation->set_message('decimal', '%s sıkıntılı.');   
    return (bool) preg_match('/^\d{1,3}(?:[\.,]?\d{3})*(?:[\.,]\d{2})?$/', $str);
  }        
}          
          
// END Form Validation Extension Class
          
/* End of file MY_Form_validation.php */
/* Location: ./application/libraries/MY_Form_validation.php */
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda