makaleler / Debian / Ubuntu / Pardus / Debian Batarya Durumunu Göüntüleme

Debian Batarya Durumunu Göüntüleme

06.12.2013 10:15:09

Debian Batarya Charge Kapasite Monitör İşlemleri

Konsol dan Takip İşlemleri

Kolay bir şekilde her hangi bir araç kullanmadan aşağıdaki dosyaların içeriğine bakarak bir çok veriyi görebilirsiniz.

su - 
ls /sys/class/power_supply/BAT1/
alarm    device    energy_full_design manufacturer power   present    status   technology uevent       voltage_now
cycle_count energy_full energy_now     model_name  power_now serial_number subsystem type    voltage_min_designcat /sys/class/power_supply/BAT1/energy_full_design
52170000

cat /sys/class/power_supply/BAT1/energy_full
39280000

cat /sys/class/power_supply/BAT1/energy_now 
39280000

cat /sys/class/power_supply/BAT1/status 
Charging


zenity --info --text `cat /sys/class/power_supply/BAT1/energy_full_design`

ACPI Utilities üzerinden daha kullanıcı dostu sonuçlar alabilirsiniz.

acpi -bi
Battery 0: Charging, 100%, until charged
Battery 0: design capacity 4188 mAh, last full capacity 3153 mAh = 75%Gerekli Paket
aptitude install acpitool

acpitool -B
 Battery #1   : present
  Remaining capacity : 39280 mWh, 100.0%, 00:00:00
  Design capacity  : 52170 mWh
  Last full capacity : 39280 mWh, 75.29% of design capacity
  Capacity loss   : 24.71%
  Present rate    : 2628 mW
  Charging state   : Charging
  Battery type    : Li-ionGrafiksel Ortam

RRDtool

Gerekli Paketler
aptitude install rrdtool

su - kullanici
mkdir ~/.battery

rrdtool create ~/.battery/battery_capacity.rrd -s 60 DS:capacity:GAUGE:120:0:6000 RRA:MAX:0.5:1:1440 RRA:MAX:0.5:3:5040 RRA:MAX:0.5:5:8928

Ayarlar
vim ~/.battery/update_battery_charge.sh

#!/bin/sh
# Update battery charge level

rrd_file="/home/huso/.battery/battery_capacity.rrd"

charge_now=`cat /sys/class/power_supply/BAT1/energy_now`
charge_now=`expr ${charge_now} / 1000`

rrdtool update ${rrd_file} N:${charge_now}


Çalıştırma yetkisi verelim kullanıcı için
chmod +x ~/.battery/update_battery_charge.sh

vim /etc/rc.local
# update battery charge
watch -n 60 su huso /home/huso/.battery/update_battery_charge.sh > /dev/null &

Şarz durumunu png olarak jpg edelim.
su - huso
vim ~/.battery/graph_battery_charge.sh 
#!/bin/sh
# Create "battery charge level" graphs for 1 day, 1 week and 1 month

rrd_file="/home/huso/.battery/battery_capacity.rrd"
destination="/home/huso/.battery/"

for period in "1d" "1w" "1m"
do
 /usr/bin/rrdtool graph - \
    --imgformat=PNG -N \
    --start=-${period} \
    --end=-60 \
    --title="Battery capacity - ${period}" \
    --rigid \
    --base=1000 \
    --full-size-mode \
    --height=210 \
    --width=590 \
    --upper-limit=6000 \
    --lower-limit=0 \
    --vertical-label="mAh" \
    --slope-mode \
    --border 0 \
    --color BACK#FFFFFF \
    --color GRID#FFFFFF \
    --color MGRID#FFFFFF \
    DEF:a=${rrd_file}:capacity:MAX \
    HRULE:5856#FF0000:"Maximum battery capacity" \
    CDEF:b=a,UN,PREV,a,IF \
    LINE:b#dddddd \
    LINE:a#000FF0FF:"Battery capacity" > ${destination}battery_charge_level_${period}.png
doneKullanıcıya çalıştırma izni verelim.
chmod +x ~/.battery/graph_battery_charge.sh

Bununla ilgili bir python uygulaması yazılabilir :)
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda