makaleler / Debian / Ubuntu / Pardus / Debian dosya paylaşımı

Debian dosya paylaşımı

10.03.2012 23:05:30

Debian dosya paylaşımı, samba kurulum notları

Samba Notları

Paketler
 • samba -> sunucu
 • samba-common-bin -> smbpasswd gibi bazı samba komutlarının çalışması için
 • smbclient -> samba istemci
 • smbfs -> samba paylaşımlarını mount edebilmek için


Kurulum
aptitude update && aptitude full-upgrade


Kullanıcı eklemek için

Kullanıcı ekleme linux hesabı üzerinden oluyor fakat parolasını bağımsız olarak kullanıyoruz.
 	adduser --no-create-home --shell /bin/false --disabled-password kullanici
	smbpasswd -a kullanici

	# bütün Samba kullanıcı klasörleri, aynı noktada toplanabilir
	mkdir -p /home/data/sambadata/kullanici
	chown kullanici: /home/data/sambadata/kullanici


Kullanıcı silmek için
	smbpasswd -x kullanici


Kullanici parolasını değiştirmek için
	smbpasswd kullanici


Kullanıcı için paylaşım oluşturmak için
	vim /etc/samba/smb.conf

	[kullanici_paylasim_adi]
		path = /home/data/sambadata/kullanici
		valid users = kullanici, yetkili1, yetkili2
		write list = kullanici
		read list = yetkili1, yetkili2
		writeable = yes
		create mask = 0744
		directory mask = 0755


Samba paylaşımlarına smbclient ile erişim, kontro içinl
paylaşımları listelemek için
	smbclient -U kullanici -L localhost


paylaşımlara erişim için
	smbclient -U kullanici //localhost/paylasim_adismbclient üzerinden klasör ve dosya gönderim örneği
Sadece Dosya Paylaşımı
smbclient -U xxxx //localhost/xxxx -c 'cd /home/boran/scripts/rrr;put test.txt'

Dosya ve Klasör Paylaşımı
smbclient //servername/share -A /home/husonet/.smbclient -c "cd backup; lcd /home/husonet/files; prompt; recurse; mput *; exit;"

mount
	mkdir -p /home/husonet/samba/samba1

	vim /home/husonet/samba/samba1.crt
		username=husonet
		password=parola

	chmod 600 /home/husonet/samba/samba1.crt
    vim .smbcredentials
    username=pythontr
    password=*****

    # root olarak
    mount -t cifs -o credentials=/home/pythontr/.smbcredentials,iocharset=utf8,gid=1000,uid=1000,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.100.7.100/pythontr /mnt/backup
	chmod 600 /home/husonet/samba/smbcredentials


# fstab üzerinden yapmak için
//10.100.7.100/pythontr /mnt/backup cifs credentials=/home/pythontr/.smbcredentials,iocharset=utf8,gid=1000,uid=1000,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec=ntlm 0 0

WINS sunucu
Windows makine isimlerini tutan sunucu ayarlari
Her ağda sadece 1 tane olması lazım
DHCP sunucu da bu makinede ise netbios-name-servers IP'si olarak bu makinenin IP'si dağıtılacak

	vim /etc/samba/smb.conf
		wins support = yes

	vim /etc/dhcp3/dhcpd.conf
		option netbios-name-servers 192.168.1.1;


Performans
	vim /etc/samba/smb.conf
		socket options = TCP_NODELAY


Not: Shorewall firewall için ayarlar
vim /etc/shorewall/rules
ACCEPT		loc	fw	icmp	8
ACCEPT		loc	fw	udp	137:138
ACCEPT		loc	fw	tcp	139,445
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda