makaleler / Diğer Konular / Delphi https 'ssl' sayfadan veri okunması

Delphi https 'ssl' sayfadan veri okunması

17.10.2014 19:01:17

Delphi ile ssl sayfanın veri içeriğini okuyan fonksiyon.

İndy ile yapmaya çalıştığım google ssl sayfasından veri okuma işini çok daha pratik bir şekilde winnet ile yapan fonksiyonu paylaşıyorum.

uses WinInet;

GetUrlContent(sUrl: string): String;
var
 NetHandle: HINTERNET;
 UrlHandle: HINTERNET;
 Buffer: array[0..1023] of byte;
 BytesRead: dWord;
 StrBuffer: UTF8String;
begin
 Result := '';
 NetHandle := InternetOpen('Delphi 2009', INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG, nil, nil, 0);
 if Assigned(NetHandle) then
  try
   UrlHandle := InternetOpenUrl(NetHandle, PChar(sUrl), nil, 0, INTERNET_FLAG_RELOAD, 0);
   if Assigned(UrlHandle) then
    try
     repeat
      InternetReadFile(UrlHandle, @Buffer, SizeOf(Buffer), BytesRead);
      SetString(StrBuffer, PAnsiChar(@Buffer[0]), BytesRead);
      Result := Result + StrBuffer;
     until BytesRead = 0;
    finally
     InternetCloseHandle(UrlHandle);
    end
   else
    raise Exception.CreateFmt('Cannot open URL %s', [sUrl]);
  finally
   InternetCloseHandle(NetHandle);
  end
 else
  raise Exception.Create('Unable to initialize Wininet');
end;


Kullanımı ise
GetUrlContent(TIdURI.URLEncode('[url]https://www.google.com[/url]'));


Kolay gelsin...
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda