makaleler / Python Programlama / Google arama (google results) sonuclarını alma işlemi

Google arama (google results) sonuclarını alma işlemi

21.10.2014 14:44:48

Python programlama dilini kullanarak google results sonuclarını alma

Python google arama sonuçlarını 'python google results' alarak işleyebileceğiniz aşağıdaki kodu inceleyebilirsiniz.

#!/usr/bin/python
#-*- coding:utf-8 -*-

###############################################################################
# 18.10.2014
# husonet
# Huseyin OZDEMIR
# Arama motorlarını parse islemi gerceklestirir.
###############################################################################

import random
import pycurl
import StringIO
import urllib
import re

USER_AGENTS = [
  "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1207.1 Safari/537.1",
  "User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; CrOS i686 2268.111.0) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11",
  "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.6 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1092.0 Safari/536.6",
  "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)",
]

# url desen
RE_URL = 'href="/url\?q=(.*?)&.*?"'
RE_URL = re.compile(RE_URL, re.DOTALL | re.IGNORECASE)

# url toplam sonuc desen
RE_URL_TOPLAMSONUC = '<td nowrap align="right"><font size="-1">.*?([0-9\.]+).*?\(<b>'
RE_URL_TOPLAMSONUC = re.compile(RE_URL_TOPLAMSONUC, re.DOTALL | re.IGNORECASE)

# 1 ise debug yap
DEBUG = 0
class Arama():
  HOST   = 'www.google.%s'
  LANG  = None
  KEYWORD = None
  SSL   = None
  SAYFA  = None
  TOPLAMSONUC = None

  #--------------------------------------------------------------------------
  # Nesne ilk olusturuldugunda calisacak bolum. Eger verildiyse ilk degerler
  # set ediliyor
  def __init__(self, sTld = None, sLang = None, sKeyword = None, sSsl =
  False, sSayfa = None):
    if sTld is not None:
      self.HOST = self.HOST % (sTld)
    if sLang is not None:
      self.LANG = sLang
    if sKeyword is not None:
      self.KEYWORD = sKeyword
    if sSsl == True:
      self.SSL = '[url]https://[/url]'
    else:
      self.SSL = '[url]http://[/url]'
    if sSayfa is not None:
      self.SAYFA = sSayfa - 10

  #--------------------------------------------------------------------------
  # URL aç
  def getUrl(self,sSayfa=0):
    result = ''
    try:
      if sSayfa == 0:
        PAGE = '/search?hl=%s&q=%s&ie=utf-8' % (self.LANG,
      urllib.quote(self.KEYWORD))
      else:
        PAGE = '/search?hl=%s&q=%s&ie=utf-8&start=%d' % (self.LANG,
      urllib.quote(self.KEYWORD),sSayfa)
      #PAGE = '/search?hl=%s&q=%s&ie=utf-8' % (self.LANG, urllib.quote(self.KEYWORD))
      headers = [
        random.choice(USER_AGENTS),
        #"User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)",
        "content-type':'text/plain"
      ]
      #print random.choice(USER_AGENTS)
      SIO  = StringIO.StringIO()
      URL   = self.SSL+self.HOST+PAGE
      ch   = pycurl.Curl()
      ch.setopt(ch.URL,URL)
      ch.setopt(ch.HEADER,True)
      ch.setopt(ch.FOLLOWLOCATION,1)
      ch.setopt(ch.SSL_VERIFYPEER, False)
      ch.setopt(ch.SSL_VERIFYHOST, False)
      ch.setopt(ch.HTTPHEADER,headers)
      ch.setopt(ch.WRITEFUNCTION, SIO.write)
      ch.perform()
      ch.close()
      result = SIO.getvalue()
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        raise
      else:
        print(str(err))
      result = None
    return result

  #--------------------------------------------------------------------------
  # Parse işlemini TOPLAMSONUC icin dondurur
  def getParseToplamSonuc(self, sBody):
    try:
      result = 0
      stil  = RE_URL_TOPLAMSONUC.search(sBody)
      result = stil.group(1)
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        raise
      else:
        print(str(err))
      result = None
    return result

  #--------------------------------------------------------------------------
  # Parse işlemini sonuçlara göre gerçekleştirir
  def getParse(self, sSayfa):
    try:
      result = []
      body = self.getUrl(sSayfa)
      # print body
      stil  = RE_URL.findall(body)
      for link in stil:
        if not link in result:
          result.append(link)
      if sSayfa == 0:
        self.TOPLAMSONUC = self.getParseToplamSonuc(body)
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        raise
      else:
        print(str(err))
      result = None
    return result

  #--------------------------------------------------------------------------
  # Execute arama sonuçlarını getirir
  def execute(self):
    try:
      result = []
      i = 0
      while i <= self.SAYFA:
        result += self.getParse(i)
        i += 10
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        raise
      else:
        print(str(err))
      result = None
    return result

if __name__ == '__main__':
  a = Arama('com.tr', 'tr', 'python', True, 30)
  dizi = a.execute()
  i = 1
  for d in dizi:
    print str(i) + '-)' + d
    i += 1
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda