makaleler / Debian / Ubuntu / Pardus / htpasswd kullanımı, Web Dizinlerini Şifreleme

htpasswd kullanımı, Web Dizinlerini Şifreleme

11.06.2011 13:59:26

.htaccess web üzerine açık bir klasörü şifreleme

Örneğimizde test adında var olan bir klasörün şifrelenmesini işleyeceğiz.

Apache Ayarlarının Yapılması
vim /etc/apache2/sites-enabled/000-default
    <Directory /home/www/deneme.com/test/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>


Klasör Ayarları
cd /etc/apache2/
mkdir htpass
cd htpass
htpasswd -c engel pythontr
...........
...........


.htaccess dosyasının ayarlanması

vim /home/www/test/.htaccess
	AuthUserFile /etc/apache2/htpass/engel
	AuthName "Test Klasoru Ozel"
	AuthType Basic
	require valid-user

yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda