makaleler / Diğer Konular / Indy ssl office365.com mail gönderme

Indy ssl office365.com mail gönderme

14.04.2017 11:08:56

Delphi üzerinde indy bileşeni kullanarak office365.com için mail gönderme işlemi.

Office365, yalnızca TLS 587 numaralı port üzerinden şifreleme ve SASL üzerinden login işlemini destekler. SASL ve TLS tamamen birbirlerinden ayrı ve ilgisiz şeylerdir.


SASL Nedir?

SASL, bir bağlantı üzerinden iletilen kullanıcı kimlik bilgilerini korumak için tasarlanmıştır.


TLS Nedir?

TLS, üzerinden iletilen bağlantı ne olursa olsun, bağlantıyı şifrelemek üzere tasarlanmıştır.

Not: http://indy.fulgan.com/SSL/ [indy.fulgan.com] adresinden indireceğiniz programınız derlediğiniz işlemci ortamına göre gerekli ssl dosyaları indirmelisiniz. Örnek olarak 32 bit için "openssl-1.0.2-i386-win32.zip", 64 bit içinde "openssl-1.0.2-x64_86-win64.zip" sıkıştırılmış dosyaları indirebilirsiniz.

office365.com için tasarlanmış örnek uygulama için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.


procedure TForm1.HusoOffice365Mail(sGonderen, sAlici, sKonu, sDosya: String;
 sMesaj: TStringList);
var
 idSMTP1: TIdSMTP;
 idMessage: TIdMessage;
 Attachment : TIdAttachmentfile;
begin
 idSMTP1 := TIdSMTP.Create(nil);
 idMessage := TIdMessage.Create(nil);
 try
  idSMTP1.IOHandler := TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL.Create(idSMTP1);
  idSMTP1.UseTLS := utUseExplicitTLS;
  TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL(idSMTP1.IOHandler).SSLOptions.Method := sslvTLSv1; // sslvSSLv3;

  idSMTP1.Host := 'smtp.office365.com';
  idSMTP1.Port := 587;
  idSMTP1.AuthType := satDefault;
  idSMTP1.Username := 'musteri@xxxxx.com';
  idSMTP1.Password := 'xxxxxx';


  idMessage.From.Text := sGonderen;
  idMessage.ReplyTo.EMailAddresses := sGonderen;
  idMessage.Recipients.EMailAddresses := sAlici;
  idMessage.Subject := sKonu;
  idMessage.Body.AddStrings(sMesaj);
  idMessage.Encoding := meMIME;

  if FileExists(sDosya) then
  begin
   Attachment := TIdAttachmentfile.Create(idMessage.MessageParts,sDosya);
   Attachment.FileName := sDosya;
  end;

  try
   idSMTP1.Connect;
   try
    idSMTP1.Authenticate;
    idSMTP1.Send(idMessage);
   finally
    idSMTP1.Disconnect;
   end;
   ShowMessage('OK');
  except
   on E: Exception do
   begin
    ShowMessage(Format('Hata!'#13'[%s] %s', [E.ClassName, E.Message]));
    raise;
   end;
  end;
 finally
  idMessage.Free;
  idSMTP1.Free;
 end;

end;


procedure TForm1.cxButton1Click(Sender: TObject);
var
 StringList: TStringList;
begin
 //mySendMail;
 StringList := TStringList.Create;
 try
  StringList.Add('Huseyin Özdemir');
  StringList.Add('Delphi deneme');
  StringList.Add('ğüişçö ĞÜİŞÇÖ');
  HusoOffice365Mail('musteri@xxx.com', 'huseyin@xxxx.com', 'Pythontr', 'C:\Mail\husonet.jpg', StringList);
  HusoOffice365Mail('musteri@xxx.com', 'huseyin@xxxx.com', 'Pythontr', '', StringList);
 finally
  StringList.Free;
 end;

end;
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
Fırat
Fırat
14.04.2017 11:14:23

Çok güzel bir çalışma olmuş. Ellerinize sağlık.

anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda