makaleler / Diğer Konular / JavaScript checkboxlist kontrolü

JavaScript checkboxlist kontrolü

21.07.2015 14:16:05

JavaScript ile Asp.net Checkboxlist kontrolü

Checkbox list içerisinde birden çok seçim yapılabilmektedir. Bu seçimleri javascript ile yakalamak ve kontrol etmek:


function GetChecked() {
 var CHK = document.getElementById("CheckboxlistIDsi");
      var checkbox = CHK.getElementsByTagName("input");
      var counter = 0;
      for (var i = 0; i < checkbox.length; i++) {
        if (checkbox[i].checked) {
          counter++; 
    // checkboxlistte eğer seçim yapılırsa bu if bloğuna girilir. 
      }
        } 

Eğer checkboxlist üzerinden validating yapılacaksa:


<script type = "text/javascript">
var j = 1
function Validate()
{
  var CHK = document.getElementById("<%=CheckBoxList1.ClientID%>");
  var checkbox = CHK.getElementsByTagName("input");
  var sayac=0;
  for (var i=0;i<checkbox.length;i++)
  {
    if (checkbox[i].checked)
    {
      sayac++;
    }
  }
  if(j>sayac)
  {
    alert("uyarı mesajı " + j + " item(s)");
    return false;
  }
  return true;
}
</script>

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda