makaleler / Debian / Ubuntu / Pardus / Ldap Sunucu Kurulumu

Ldap Sunucu Kurulumu

18.01.2013 11:12:10

Örneğimizde postfix ldap adres defteri için genel yada departman için uygulanacak

LDAP kurulumu
aptitude install slapd ldapscripts


LDAP yapılandırması için makine ismini öğrenelim
ldapsearch -x -b '' -s base '(objectclass=*)' namingContexts


LDAP conf dosya ayarı
vim /etc/ldap/ldap.conf
	URI ldap://192.168.2.170
	BASE dc=BORAN
	TLS_REQCERT allow


Slapd.conf örneği
vim /etc/ldap/slapd.conf
	include     /etc/ldap/schema/core.schema
	include     /etc/ldap/schema/cosine.schema
	include     /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema
	include    /etc/ldap/schema/nis.schema
	
	pidfile     /var/run/slapd/slapd.pid
	argsfile    /var/run/slapd/slapd.args
	
	#############################################################
	
	modulepath   /usr/lib/ldap
	moduleload   back_bdb
	moduleload   back_monitor
	moduleload   syncprov
	
	database    bdb
	suffix     "dc=husonet"
	rootdn     "cn=admin,dc=husonet"
	rootpw     {SSHA}yKIfjhyINtoDpyc2KnTsT79txv4Kjcyg //Şifreli
	
	directory    /var/lib/ldap
	
	index objectClass            eq,pres
	#index ou,cn,mail,surname,givenname   eq,pres,sub
	#index uidNumber,gidNumber,loginShell  eq,pres
	#index uid,memberUid           eq,pres,sub
	#index nisMapName,nisMapEntry      eq,pres,sub
	
	# DB_CONFIG Settings - For SleepyCat Berkeley DB
	dbconfig set_cachesize 0 10485760 0
	dbconfig set_lg_regionmax 262144
	dbconfig set_lg_bsize 2097152
	
	access to attrs=userPassword,shadowLastChange
	    by dn="cn=admin,dc=husonet" write
	    by anonymous auth
	    by self write
	    by * none
	
	access to dn.base="" by * read
	
	access to *
	    by dn="cn=admin,dc=husonet" write
	    by * read
	
	overlay syncprov
	syncprov-checkpoint 100 10
	syncprov-sessionlog 100


Servisi restart yapalım
/etc/init.d/slapd restart


LDAP için web arayüzü kuralım...
aptitude install phpldapadmin


Test için
[url]http://192.168.x.xxx/phpldapadmin/[/url]LDAP Notları

LDAP sunucusuna erişilmiş tüm sonuçlar ise C:\ldap.txt dosyasına yazılması için aşağıdaki komut dizisini çalıştırabilirsiniz.


ldifde.exe -s clbctxrootdc01 -f C:\ldap.txt

Dsquery sorgu örneği
dsquery user dc=pythontr,dc=pvtOutlock için LDAP Adres Defteri Kurulumu
http://yardim.orkestra.com.tr/htmldocs/yardim/yardim364/LDAP_Adres_Defteri_Kurulumu__OUTLOOK/index.html [yardim.orkestra.com.tr]
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda