makaleler / Debian / Ubuntu / Pardus / Linux bind kurulumu

Linux bind kurulumu

08.06.2011 18:49:25

Linux bind kurulumu örnek (Basit Kurulumu)

Bind kurulum örneğimizde bir serverımıza 3 adet domain tanımlayacaz biri gercek 2 si alias olacak.vim /etc/bind/named.conf.local
    zone "deneme.com" {
        type master;
        file "/etc/bind/zones/deneme.com.db";
    };

    zone "deneme.net" {
        type master;
        file "/etc/bind/zones/deneme.net.db";
        };
    zone "deneme.org" {
        type master;
        file "/etc/bind/zones/deneme.org.db";
        };vim /etc/bind/zones/deneme.com.db
;
; deneme.com SOA tanımlari
;

$TTL  1h

deneme.com.  IN   SOA   ns1.deneme.com. webmaster.deneme.com. (
            7
            1h
            15m
            2w
            1h )

@        IN   NS       ns1.deneme.com.
@        IN   MX   10   mail.deneme.com.
@        IN   A        78.47.47.100
;deneme.com. IN   NS       ns1.deneme.com.
ns1       IN   A        78.47.47.100
ns2       IN   A        78.47.47.100
mail      IN   A        78.47.47.100
www       IN   CNAME      deneme.com.


vim /etc/bind/zones/deneme.net.db
;
; deneme.net SOA tanımlari
;

$TTL  1h

deneme.net.  IN   SOA   deneme.net. webmaster.deneme.com. (
            1
            1h
            15m
            2w
            1h )

@        IN   NS       deneme.net.
@        IN   MX   10   mail.deneme.net.
@        IN   A        78.47.47.100
www       IN   CNAME      @org domainide net domaini gibi yapılandırılacak.

servisi başlatmadan
rndc reload

servisi restart etmek isterseniz.
/etc/init.d/bind9 restart

Kurulum Kontrolü
nslookup
server localhost
www.deneme.com
www.deneme.net
www.deneme.org

Apache Ayarları
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost
ServerName deneme.com
ServerAlias www.deneme.com
ServerAlias deneme.net
ServerAlias www.deneme.net
ServerAlias deneme.org
ServerAlias www.deneme.org
DocumentRoot /home/www/deneme.com
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /home/www/deneme.com/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

# ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
# <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
# AllowOverride None
# Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
# Order allow,deny
# Allow from all
# </Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/denemecom_error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/denemecom_access.log combined

</VirtualHost>
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda