makaleler / Debian / Ubuntu / Pardus / linux `debian´ network notları

linux `debian´ network notları

22.02.2011 23:38:16

iproute

	
    . link listesi
 	 ip link list

	. link bilgisi
	 ip link show eth0

	. linki açıp kapatma
	 ip link set eth0 down
	 ip link set eth0 up

	. addr listesi
	 ip addr list

	. bir linkin adresi
	 ip addr show eth0

	. bir linke adres ekleme
	 ip addr add 192.168.2.10/24 dev eth0

	. bir linke ait bütün ipv4 adreslerini silme
	 ip -4 addr flush label 'eth0'

	. route listesi
	 ip route show all

	. bir IP adresine ait route'u görmek için
	 ip route get 69.147.114.224

	. belli bir IP grubu için route kaydı
	 ip route show 192.168.100.0/24

	. kısa süre önce erişilen adreslerin route bilgisi
	 ip route show cache

	. route ekleme
	 ip route add 0.0.0.0/0 via 10.0.0.1 [dev eth0]

	. route silme
	 ip route del 0.0.0.0/0

	. bütün route kayıtlarını silme
	 ip route flush

	. ağdaki bağlantı kurmuş makinelerin listesi
	 ip neigh list

	. ağdaki bir makineye erişim durumu
	 ip neigh show 192.168.1.23

	. ARP tablosunda bir IP için olan kaydı silme
	 ip -s neigh flush 192.168.1.23
	 ip -s neigh flush all


netstat

	. route listesi
	 netstat -r

	. mevcut tcp ve udp bağlantıları	
	 netstat -taunp


tcpdump
	. aptitude install tcpdump

	. tcpdump
		-i eth0		arayüz belirtme
		-n		adres ve portlari isme çevirme
		-t		timestamp basma
		-p		promiscuous moda geçme
		-c 10		kaç paket alınıncaya kadar çalışacağını belirtme. belirtilmezse sürekl çalışır
		-w dosya	alınan paketlerin hangi dosyaya yazılacağı
		
		host host_adi
		dst host host_adi
		src host host_adi
		gateway host_adi
		ether dst eth_adi
		ether src eth_adi
		ether host eth_adi
		port port_no
		src port port_no
		dst port port_no

fping
	. aptitude install fping

	. fping -c1 -g 10.0.0.0/8
	 fping -c1 -g 192.168.1.0/24


Örnek:
sudo tcpdump -i eth0 -c 100 -w test.txt


İlgili Konular
Debian'a birden fazla ip eklemek

kaynak : http://www.emrah.com/notlar/network_notlari.txt [emrah.com]
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda