makaleler / Debian / Ubuntu / Pardus / Linux ftp kurulumu

Linux ftp kurulumu

12.09.2014 15:19:56

Pure-ftpd kurulumu ve yapılandırması nasıl yapılır? Pure-ftpd Ubuntu Debian

Pure-ftpd ftp programıdır.


Yükleme
    aptitude install pure-ftpd

Ayarlar
pure-ftpd'nin standalone çalışması için
    vim /etc/default/pure-ftpd-common
        STANDALONE_OR_INETD=standalone

pure-ftpd'nin inetd ile çalışması için
    aptitude install openbsd-inetd

    vim /etc/default/pure-ftpd-common
        STANDALONE_OR_INETD=inetd

Kullanıcının kendi klasörü dışına çıkmasını engellemek için


    echo "yes" > /etc/pure-ftpd/conf/ChrootEveryone

Chroot aktif iken kendi klasörü altında olmayan klasörlere yapılmış sembolik linklerin de içeriğinin görünebilmesi için


    vim /etc/default/pure-ftpd-common
        VIRTUALCHROOT=true

    .Bağlanan kullanıcı için DNS sorgusu yapılmayacaksa
    echo "yes" > /etc/pure-ftpd/conf/DontResolve

    .Standart FTP portu değiştirilecekse
    echo "1021" > /etc/pure-ftpd/conf/Bind

    .Passive mode FTP portları için aralık tanımlama
    echo "40000 40100" > /etc/pure-ftpd/conf/PassivePortRange

    .Anonymous FTP erişimi olmayacaksa
    echo "yes" > /etc/pure-ftpd/conf/NoAnonymous

    .Nokta ile başlayan dosyalar (örneğin .htaccess) gösterilecekse
    echo "yes" > /etc/pure-ftpd/conf/DisplayDotFiles


Read-Only anonymous FTP erişimi olacaksa
    adduser --system --group ftp
    echo "no" > /etc/pure-ftpd/conf/NoAnonymous
    echo "no" > /etc/pure-ftpd/conf/AnonymousCanCreateDirs
    echo "yes" > /etc/pure-ftpd/conf/AnonymousCantUpload


Dosya yüklendiğinde bir scriptin otomatik çalıştırılması isteniyorsa
    echo "yes" > /etc/pure-ftpd/conf/CallUploadScript

    vim /etc/default/pure-ftpd-common
        UPLOADSCRIPT=/calisacak/scriptin/pathi
        UPLOADUID=1000
        LOADGID=1000

Scripti çalıştıracak kullanıcının UID ve GID numaraları yazılır.
"id kullanici" komutu ile ID bilgileri öğrenilebilir. Çalıştırılacak scripte, bu kullanıcı için çalıştırma hakkı verilmiş olması gerekmekte.


        $1       ile yüklenen dosyanın path'i gelir.
        $UPLOAD_VUSER  ile yüklemeyi yapan sanal kullanıcı adı gelir.
        $UPLOAD_SIZE
        $UPLOAD_PERMS
        $UPLOAD_UID
        $UPLOAD_GID
        $UPLOAD_USER
        $UPLOAD_GROUP


TLS ile SFTP desteği verilmesi. Şifreli trafik için
    aptitude install openssl
    cd /etc/ssl/private/
    openssl req -x509 -nodes -days 7300 -newkey rsa:2048 -keyout \
    /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem -out /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem
        Country Name       :TR
        State or Province Name  :Türkiye
        Locality Name      :<İl adı>
        Organization Name    :<Firma Adı>
        Organizational Unit Name :<Bölüm adı>
        Common Name       :<web adresi veya kişi adı>
        Email Address      :<email adresi>
    echo "1" > /etc/pure-ftpd/conf/TLS
        TLS 0 olursa: Sadece şifresiz trafiği destekler (FTP)
        TLS 1 olursa: Hem şifreli hem de şifresiz trafiği destekler
        TLS 2 olursa: Sadece şifreli trafiği destekler (SFTP)Sanal kullanıcı işlemleri (pure-ftpd'nin kendi veritabanı ile)
İlk kullanıcıyı ekleme
        mkdir -p /home/ftpdata/kullanici1
        chown emrah: /home/ftpdata -R
        pure-pw useradd kullanici1 -u emrah -d /home/ftpdata/kullanici1
        pure-pw mkdb

        echo "/etc/pure-ftpd/pureftpd.pdb" > /etc/pure-ftpd/conf/PureDB
        #ln -s ../conf/PureDB /etc/pure-ftpd/auth/60puredb
        ln -s /etc/pure-ftpd/conf/PureDB /etc/pure-ftpd/auth/60puredb        
        /etc/init.d/pure-ftpd restart


Yeni kullanıcılar ekleme
        mkdir /home/ftpdata/kullanici2
        chown emrah: /home/ftpdata/kullanici2
        pure-pw useradd kullanici2 -u emrah -d /home/ftpdata/kullanici2
        pure-pw mkdb


Kullanıcı parolası değiştirme
        pure-pw passwd kullanici1
        pure-pw mkdb


Kullanıcı silme
        pure-pw userdel kullanici1
        pure-pw mkdb


Kullanıcıları listeleme
        pure-pw list


Kullanıcı bilgisini görme
        pure-pw show kullanici1Notlar

Sistem dili 'en_US.UTF-8' olsun. Eğer sistem dili bu değilse pure-ftpd'nin bu dili kullanması için '/etc/init.d/pure-ftpd' scriptinin 13. satırına şu eklensin:


LANG=en_US.UTF-8

Bu yapılmazsa bazı yerellerde problem çıkarıyor. En iyisi sistem dilinin 'en_US.UTF-8' yapılması.


Güncel yapılan işlemlerin izlenilmesi

0.97.7 versiyonundan yapılan işlemleri pure-ftpwho komutuyla izleyebilirsiniz.

Varsayılan çıktı aşağıdaki şekilde gözükür.


+------+---------+-------+------+-------------------------------------------+
| PID | Login |For/Spd| What |         File/IP          |
+------+---------+-------+------+-------------------------------------------+
| 2239 | jedi  | 00:17 | D/L | XFree86-clients-4.0.3.tar.gz       |
| '' |  ''  | 41K/s| 33% | ->           nestea.funboard.de |
+------+---------+-------+------+-------------------------------------------+
| 2385 | ftp   | 00:02 | IDLE |                      |
| '' |  ''  |    |   | ->           gw2.crn.kjop.co.uk |
+------+---------+-------+------+-------------------------------------------+
 • D/L istemci tarafından yapılan download işlemini gösterir.
 • U/L istemci tarafından yapılan upload işlemini gösterir.
 • 41K/s bant genişliğini gösterir.
 • 33% gerçek zamanlı olarak işlemin tamamlanma oranını gösterir

pure-ftpwho komutu seçenekleri
 • '-c': bu parametre çıktıyı html formatında verir herhangi bir web sunucusuna örneğin apache gibi yönlendirilebilir.
 • '-h': parametresi komut satırı seçenekleri özeti yardım ekranı da diyebiliriz.
 • '-n': ana bilgisayar adlarını çözümlemez, sadece (hızlı olarak) IP adreslerini gösterir.
 • '-s': çıkışı kabuk betikleri kolayca çözümlenebilir biçim (ama çok kullanıcı dostu değildir). Bu seçenek çok okunabilir değildir fakat kolay ayrıştırma için tasarlanmıştır.
 • '-w': çıktı komple HTML formatındadır tam sayfa olarak (web).
 • '-W': Çıktı hiçbir başlık ve hiçbir altbilgiye yer vermeyecek şekilde HTML ouşturur. Bu parametre ile gömülü olarak CGI, SSI veya PHP komut satır araları için uygundur.
 • '-x': XML formatında çıktı verir. Zaman, saniye ve dosya boyutları kolay okunabilmesi için kullanılabilir.
 • '-v': Metin modunda ayrıntılı çıktı. Ek bilgi boyutunu içerir. Dosya yüklendi / indiriliyor, yerel IP veya yerel ana bilgisayar adı ve Bağlantı noktası. Bu sanal konaklar için özellikle yararlıdır. Aşağıda örnek '-v' çıktısıdır:

+------+---------+-------+------+-------------------------------------------+
| PID | Login |For/Spd| What |   File/Remote IP/Size(Kb)/Local IP   |
+------+---------+-------+------+-------------------------------------------+
| 9086 | j    | 00:04 | DL | linux-2.4.4.tar.bz2            |
| '' |  ''  | 22K/s| 27% | ->               localhost |
| '' |  ''  |    |   | Total size:  20859 Transfered:   5632 |
| '' |  ''  |    |   | <-            localhost:21  |
+------+---------+-------+------+-------------------------------------------+

yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda