makaleler / Veritabanı / MS SQL SERVER DA CURSOR İLE TABLO UPDATE ETME

MS SQL SERVER DA CURSOR İLE TABLO UPDATE ETME

26.08.2016 16:18:36

CURSOR İLE UPDATE

Veritabanımızda mevcut olan iki tablomuz olsun.
2. tablomuzda yer alan x kolonunu 1. tablomuzdaki y kolonunun içine insert - update yapan sql sorugusu ektedir.
 SELECT SIRKETNO,SICILKOD,KIDEMTARIH FROM PERKRT  ORDER BY SICILKOD
 SELECT SIRKETNO,SICILKOD,GIRISTARIH FROM PERCLK  ORDER BY SICILKOD

						DECLARE @KIDEMTARIH  SMALLDATETIME
						DECLARE @GIRISTARIH  SMALLDATETIME
						DECLARE @SICILKOD AS NVARCHAR(10)

									DECLARE SATIR_AKTAR CURSOR FOR 
									SELECT  GIRISTARIH , SICILKOD FROM PERCLK ORDER BY SICILKOD

									OPEN SATIR_AKTAR  FETCH NEXT FROM SATIR_AKTAR INTO @GIRISTARIH , @SICILKOD
									WHILE @@FETCH_STATUS = 0
									BEGIN
		  

									UPDATE PERKRT SET KIDEMTARIH = @GIRISTARIH WHERE SICILKOD = @SICILKOD
									FETCH NEXT FROM SATIR_AKTAR INTO @GIRISTARIH , @SICILKOD
			
									END 
						CLOSE SATIR_AKTAR
						DEALLOCATE SATIR_AKTAR

yazar zfrylmz

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda