makaleler / Veritabanı / MsSQL Server Memtable ve Cursor kullanımına örnek

MsSQL Server Memtable ve Cursor kullanımına örnek

15.01.2011 11:14:20

MsSQL Cursor Kullanımı ve MsSQL Memtable Kullanımları Örnek Uygulama

Memtable nedir? Memtable ile hafızada tablo oluşturabilen sql server ın bir özelliğidir. Oluşturduğumuz tabloya selectler, insertler, delete ler yazabiliriz.

Cursor nedir? Cursor Procedure üzerinden kayıtlara döngü ile tek tek erişim yapabileceğimiz bir özelliktir. Bununla her kayda has farklı hesaplamalar yapabiliriz.

Böyle bir yapıyı bir Strode Procedure de kullanmıştım mantık olarak hatırlatması için ekliyorum.

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE [dbo].[GetPdksData]
(@TIP NVARCHAR(30))
AS
DECLARE @MEMTABLE TABLE
(
  IP NVARCHAR(30) Null,
  TERM_NO INT Null,
  PERSONEL_SICIL_NO NVARCHAR(30) Null,
  PERSONEL_KART_NO NVARCHAR(30) Null,
  KART_SICIL_NO NVARCHAR(30) Null
)

--Cur1
DECLARE @HAT_NO INT;
DECLARE @IP VARCHAR(30);

--Cur2
DECLARE @TERM_NO INT;
DECLARE @TERM_TIPI INT;
DECLARE @HES_TIPA INT;

--Cur3
DECLARE @GRUP_ID INT;


--Cur4
DECLARE @PERSONEL_SICIL_NO NVARCHAR(30)
DECLARE @PERSONEL_KART_NO NVARCHAR(30)
DECLARE @KART_SICIL_NO NVARCHAR(30)

BEGIN
  --SET NOCOUNT ON
  DECLARE Cur1 CURSOR
  FOR SELECT sira, ip FROM tyol WHERE tno = @TIP;
  OPEN Cur1

  FETCH NEXT FROM Cur1
  INTO @HAT_NO, @IP;
 
  WHILE @@FETCH_STATUS=0
  BEGIN
      --Start Cur2
    DECLARE Cur2 CURSOR
    FOR SELECT sira, TERM_TIPI, hart FROM terminal WHERE HAT_NO = @HAT_NO
    OPEN Cur2

    FETCH NEXT FROM Cur2
    INTO @TERM_NO, @TERM_TIPI, @HES_TIPA
    WHILE @@FETCH_STATUS=0
    BEGIN


      --PRINT @RTERM_NO
      --Start Cur3
      DECLARE Cur3 CURSOR 
	   FOR SELECT GRUP_ID FROM gruplar WHERE (SUBSTRING(Terminal, 2*(@TERM_NO-1)+1,1) = 1 OR SUBSTRING(Terminal, (2*(@TERM_NO)),1) = 1)
      OPEN Cur3

      FETCH NEXT FROM Cur3
      INTO @GRUP_ID
      WHILE @@FETCH_STATUS=0
      BEGIN

        --Start Cur4
        DECLARE Cur4 CURSOR
        FOR SELECT Sicil_No,Kart_No,Chk_Sicil FROM personel WHERE GRUP_ID = @GRUP_ID
        OPEN Cur4

        FETCH NEXT FROM Cur4
        INTO @PERSONEL_SICIL_NO,
        @PERSONEL_KART_NO,
        @KART_SICIL_NO
        --PRINT @PERSONEL_SICIL_NO
        WHILE @@FETCH_STATUS=0
        BEGIN
          INSERT INTO @MEMTABLE VALUES(@IP, @TERM_NO,
@PERSONEL_SICIL_NO,@PERSONEL_KART_NO,@KART_SICIL_NO);
          SET @PERSONEL_SICIL_NO = 0;
          FETCH NEXT FROM Cur4
           INTO @PERSONEL_SICIL_NO,
            @PERSONEL_KART_NO,
           @KART_SICIL_NO
       END
        CLOSE Cur4
        DEALLOCATE Cur4
        --End Cur4
        SET @GRUP_ID = 0;
        FETCH NEXT FROM Cur3
        INTO @GRUP_ID
      END           CLOSE Cur3       DEALLOCATE Cur3         --End Cur3
          SET @TERM_NO    = 0;
      SET @TERM_TIPI  = 0;
      SET @HES_TIPA  = 0;


      FETCH NEXT FROM Cur2
      INTO @TERM_NO, @TERM_TIPI, @HES_TIPA

    END
    CLOSE Cur2
    DEALLOCATE Cur2
    --End Cur2
        --PRINT @IP
    SET @HAT_NO = 0;
    SET @IP = '';

    FETCH NEXT FROM Cur1
    INTO @HAT_NO, @IP;
  END
  CLOSE Cur1
  DEALLOCATE Cur1
 
  SELECT * FROM @MEMTABLE
 
END 
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda