makaleler / Debian / Ubuntu / Pardus / ntpdate ayarları

ntpdate ayarları

04.07.2012 09:26:38

. Ntpdate
. istemci kurulumu
		aptitude install ntpdate
		aptitude install openntpd	# squeeze-backports


. vim /etc/default/openntpd
		DAEMON_OPTS="-s -f /etc/openntpd/ntpd.conf"

. ilk saat ayarı
		ntpdate-debian
		hwclock -w


# DEPRACED: Artik openntpd kuruldugu icin manuel script hazirlamaya gerek kalmadi.
# Bu nedenle asagida yer alan ntp ile ilgili islemlere artık yapilmayacaktir.
. /root/scripts/cron_ntpdate.sh
		#!/bin/sh
		### BEGIN INIT INFO
		# Provides:     ntpdate
		# Required-Start:  $remote_fs $syslog
		# Required-Stop:   $remote_fs $syslog
		# Default-Start:   2
		# Default-Stop:   
		# Short-Description: ntpdate
		### END INIT INFO

		echo "Ntpdate update"
		(ntpdate-debian >/dev/null 2>&1 && hwclock -w >/dev/null 2>&1) &
		# USB stick kurulumu ise donanım saatini değiştirme, ustteki satiri iptal et
		(ntpdate-debian >/dev/null 2>&1) &


. /etc/crontab
		03 *  * * *  root  /root/scripts/cron_ntpdate.sh >/dev/null 2>&1


. init.d ayarları
		cd /etc/init.d/
		ln -s /root/scripts/cron_ntpdate.sh ntpdate
		update-rc.d ntpdate start 99 2 .
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda