makaleler / Debian / Ubuntu / Pardus / OpenBox fn tuşları sound ayarı

OpenBox fn tuşları sound ayarı

13.11.2014 22:34:18

OpenBox function tuşlarının ses ayarları için ayarlanması.

Kısayol alışkanlıklarımızdan ses ayarlarının openbox üzerinde ayarlanmasını aşağıdaki kod parçaçığı ile yapabilirsiniz.


vim /home/huso/.config/openbox/rc.xml
  <!-- Keybindings for audio control -->
  <keybind key="XF86AudioRaiseVolume">
   <action name="Execute">
    <command>amixer set Master 5%+ unmute</command>
   </action>
  </keybind>
  <keybind key="XF86AudioLowerVolume">
   <action name="Execute">
    <command>amixer set Master 5%- unmute</command>
   </action>
  </keybind>
  <keybind key="XF86AudioMute">
   <action name="Execute">
    <command>amixer set Master toggle</command>
   </action>
  </keybind>
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda