makaleler / Veritabanı / Oracle Nowait Hatası Çözümü

Oracle Nowait Hatası Çözümü

13.05.2014 12:32:04

ORA-00054: resource busy and acquire with NOWAIT specified or timeout expired

Oracle Nowait Hatası

select   oracle_username || ' (' || s.osuser || ')' username
, s.sid || ',' || s.serial# sess_id
, owner || '.' || object_name object
, object_type
, decode( l.block
,    0, 'Not Blocking'
,    1, 'Blocking'
,    2, 'Global') status
, decode(v.locked_mode
,    0, 'None'
,    1, 'Null'
,    2, 'Row-S (SS)'
,    3, 'Row-X (SX)'
,    4, 'Share'
,    5, 'S/Row-X (SSX)'
,    6, 'Exclusive', TO_CHAR(lmode)) mode_held
from    v$locked_object v
, dba_objects d
, v$lock l
, v$session s
where   v.object_id = d.object_id
and    v.object_id = l.id1
and    v.session_id = s.sid
order by oracle_username
, session_id

Yada daha kısa bir sql yazalım


select s.sid, s.serial#, p.spid 
from 
  v$session s, 
  v$process p 
where s.paddr = p.addr 
and s.sid in (select SESSION_ID from v$locked_object);

Id mizi yazıp aşağıdaki satırı çalıştıralım.


alter system kill session 'SID,SERIAL';
Örnek
alter system kill session '140,21273';
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
Deneme
Deneme
16.02.2017 15:50:57

Teşekkürler kardeş.

anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda