makaleler / Veritabanı / Oracle Table Space Defrag

Oracle Table Space Defrag

20.11.2015 15:06:34

Oracle veritabanı Table Space Defrag yapan script

set verify off
column file_name format a50 word_wrapped
column smallest format 999,990 heading "Smallest|Size|Poss."
column currsize format 999,990 heading "Current|Size"
column savings format 999,990 heading "Poss.|Savings"
break on report
compute sum of savings on report

column value new_val blksize
select value from v$parameter where name = 'db_block_size'
/

select file_name,
    ceil( (nvl(hwm,1)*&&blksize)/1024/1024 ) smallest,
    ceil( blocks*&&blksize/1024/1024) currsize,
    ceil( blocks*&&blksize/1024/1024) -
    ceil( (nvl(hwm,1)*&&blksize)/1024/1024 ) savings
from dba_data_files a,
   ( select file_id, max(block_id+blocks-1) hwm
     from dba_extents
    group by file_id ) b
where a.file_id = b.file_id(+)
/

column cmd format a75 word_wrapped

select 'alter database datafile '''||file_name||''' resize ' ||
    ceil( (nvl(hwm,1)*&&blksize)/1024/1024 ) || 'm;' cmd
from dba_data_files a,
   ( select file_id, max(block_id+blocks-1) hwm
     from dba_extents
    group by file_id ) b
where a.file_id = b.file_id(+)
 and ceil( blocks*&&blksize/1024/1024) -
   ceil( (nvl(hwm,1)*&&blksize)/1024/1024 ) > 0
/
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda