makaleler / Veritabanı / Oracle Veritabanı ile before trigger kullanım örneği

Oracle Veritabanı ile before trigger kullanım örneği

22.02.2018 17:08:18

Oracle Veritabanı before trigger'da işlem yapılan tabloya select işlemi

Merhabalar Arkadaşlar, (Not:Lütfen öneri ve sorularınızı yorum olarak atınız. Teşekkürler şimdiden)


Bu makalemde oracle veritabanı insert yada update yapılırken aynı tabloda select işlemi yapılan bir örneği paylaşacağım.


CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_ADI
BEFORE INSERT OR UPDATE
ON TABLO_ADI
REFERENCING NEW AS NEW OLD AS OLD
FOR EACH ROW
DECLARE
pragma autonomous_transaction; /*
     Bu aynı tabloya select yapmak için eklenmiştir.
*/     
CarhesKod VARCHAR(100);
BEGIN
  
     if :OLD.DEGER = :NEW.DEGER then
      RETURN; /*
   Burası istediğimiz değer işlemden önce/sonra aynı ise trigger'ı çalıştırmamak için konulmuştur.
*/     
     end if;
     
     
     CarhesKod:='';
     BEGIN
     SELECT ALAN1 into CarhesKod FROM TABLO_ADI WHERE TABLO_ADI.ALAN1 = :NEW.DEGER AND TABLO_ADI.DEGER_DLT<>1;
     EXCEPTION
       WHEN NO_DATA_FOUND THEN
         CarhesKod := '';
     END;
     
       if length(CarhesKod) >0 then
        :NEW.DEGER := 1;
       end if;
    
       
   commit; /*
   Aynı tabloya işlem yaptığımız için transaction işlemi havada kalmaması için commit edilmiştir.
*/     
END TRG_CARHES;
/
yazar okanyurt

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda