makaleler / Python Kütüphaneleri / python değişkenler tanımlanması(Declaring variables)

python değişkenler tanımlanması(Declaring variables)

02.02.2011 13:53:03

python değişkenler tanımlanması(Declaring variables)


python programlama dili local ve global değişken tanımlamaya imkan verir.
Değişkenler faaliyet alanından otomatik olarak yok edilirler.

Referans değişkenler (Referencing Variables)
>>> test
Traceback (innermost last):
File "<interactive input>", line 1, in ?
NameError: There is no variable named 'test'
>>> test = 1
>>> test
1


Bir kere de çoklu değerler atama (Assigning Multiple Values at Once)
>>> v = ('a', 'b', 'e')
>>> (x, y, z) = v		#(1)
>>> x
'a'
>>> y
'b'
>>> z
'e'


(1) : 'v' bir demettir ve 3 elemanı vardır. x,y,z demetlerine 'v' demetini atama yapıyoruz.


Ardışık atamalar (Assigning Consecutive Values)
>>> range(7)									#(1)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]
>>> (PAZARTESI, SALI, CARSAMBA, PERSEMBE, CUMA, CUMARTESI, PAZAR) = range(7)	#(2)
>>> SALI 									#(3)
1
>>> CUMA
4


(1) : RANGE(7) bir integer tipinde list geri döndürüyor.
(2) : Değişkenlere değerler atanıyor.
(3) : SALI değişkeni görüntüleniyor.


String değişkenleri formatlama (Introducing String Formatting)
>>> kullaniciadi = "pythontr"
>>> password     = "superadmin"
>>> "%s=%s" % (kullaniciadi, password)
'pythontr=superadmin'


>>> kullaniciadi = "pythontr"
>>> password     = "superadmin"
>>> print password + " passwordu " + kullaniciadi + " için iii bir password değil"		#(1)
superadmin passwordu pythontr için iii bir password değil
>>> print "%s passwordu %s için iii bir password değil" % (password, kullaniciadi)		#(2)
superadmin passwordu pythontr için iii bir password değil
>>> kullanicicount = 6
>>> print "Bağlanti kuran kullanici : %d" % (kullanicicounts) 					#(3)
Bağlanti kuran kullanici : 6
>>> print "Bağlantı Kurulan : " + kullanicicount						#(4)
Traceback (innermost last):
File "<interactive input>", line 1, in ?
TypeError: cannot concatenate 'str' and 'int' objects


(1) : String birleştirme için '+' opearatoru kullanılmış.
(2) : %s parametresi ile string içine değer gönderilmiş.
(3) : %d ile sayı tipinde bir değişkenden veri aktarılmış
(4) : Değişkenin tipi sayı tipinde olduğu için ve tip değişimide yapılmadığı için hata oluşmuş.

Sayısal Veri Formatla (Formatting Numbers)
>>> print "Bugün portakal fiyatı: %f" % 50.4625					#(1)
50.462500
>>> print "Bugün portakal fiyatı: %.2f" % 50.4625				#(2)
50.46
>>> print "Bugün portakal fiyatı: %+.2f" % 1.5					#(3)
+1.50
>>> "portakallar %04d nolu kolide ve  %04d nolu kolide farklidir" % (78,2011)	#(4)
'portakallar 0078 nolu kolide ve  2011 nolu kolide farklidir'


(1) : '%f' 6 haneli decimal şeklinde noktalama işaretini koyarak değeri koyar.
(2) : '%.2f' decimal değeri 2 haneli olarak verir
(3) : '%+.2f' 2 haneli ve önüne artı koyarak değeri verir.
(4) : '%04d' tam sayı 4 haneli olacak şekilde önüne 0 ekler.


ilgili konular
python da sözlükler (Dictionaries)
python listeler (list)
python demetler (Tuples)
python değişkenler tanımlanması(Declaring variables)
python listeleri haritalama, filtreleme, azaltma
python listelerde matrisler
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda