makaleler / Python Programlama / Python issubclass() fonksiyonu

Python issubclass() fonksiyonu

20.12.2019 14:02:27

issubclass() fonksiyonu türetilen sınıfın kontrolünü yapar, detaylar!

issubclass() fonksiyonu, belirtilen sınıfın belirtilen nesnenin bir alt sınıfıysa True, aksi halde False değerini döndürür.


class MyFamilyName:
  family_name = "Yildirim"

class MyFamily(MyFamilyName):
  mother = "Ayse"
  father = "Mehmet"
  family_name = MyFamilyName

x = issubclass(MyFamily, MyFamilyName)
print(x)

Sözdizimi


issubclass(object, subclass)

Parametre Değerleri
  • object: Bir nesne.
  • subclass: Bir sınıf nesnesi veya bir sınıf nesnesi dizisi

İlgili Konular
isinstance() fonksiyonu
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda