makaleler / Python Programlama / Python List list() fonksiyonu

Python List list() fonksiyonu

26.10.2017 10:33:52

Dizi türünden verilen parametreyi list türüne çevirir.

list() fonksiyonu, dizi türlerini 'Tuple' parametre olarak alır ve bunları listelere dönüştürür. Bu fonksiyon, belirli bir tuple'yi listeye dönüştürmek için kullanılır.

Not: Tuple öğeler üzerinde değiştirme ekleme ve çıkarma işlemi yapılamaz. Bu tip işlemler için tupleları listelere çevirip üzerlerinde işlem yapabiliriz.


Sözdizimi

Aşağıdaki list() fonksiyonu için sözdizimidir.


list( seq )

Parametreler

  • seq - Bu, listeye dönüştürülecek bir Tuple'dır.

Dönüş Değeri

Bu fonksiyon, list türü veri döndürür.

Aşağıdaki örnek, list() fonksiyonun kullanımını gösterir.


#!/usr/bin/python

aTuple = (123, 'xyz', 'husonet', 'pythontr')
aList = list(aTuple)
print "List elements : ", aList

Yukarıdaki kodları çalıştığımızda, aşağıdaki sonucu üretir


List elements :  [123, 'xyz', 'husonet', 'pythontr']

İlgili Konular
Python Listeler
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda