makaleler / Python Programlama / Python List max() Fonksiyonu

Python List max() Fonksiyonu

25.10.2017 18:01:19

Listelerde max fonksiyonu listenin elemanlarından en büyük değere sahip olan öğeyi döndürür.

Sözdizimi

Aşağıdaki max() fonksiyonu için sözdizimidir.


max(liste)

Parametreler

  • liste - Bu, en büyük 'max' değerli öğenin tespit edilmesi için gönderilen bir listedir.

Dönüş Değeri

Bu fonksiyon, listeden maksimum değere sahip olan öğeyi döndürür.

Aşağıdaki örnek, max() fonksiyonun kullanımını gösterir.


#!/usr/bin/python

liste1, liste2 = [123, 'xyz', 'husonet', 'abc'], [354, 660, 100]
print "Max oge degeri : ", max(liste1)
print "Max oge degeri : ", max(liste2)

Yukarıdaki kodları çalıştığımızda, aşağıdaki sonucu üretir

Max oge degeri : xyz
Max oge degeri : 660

İlgili Konular
Python Listeler
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda