makaleler / Python Programlama / Python List min() fonksiyonu

Python List min() fonksiyonu

26.10.2017 10:04:07

Listelerde min fonksiyonu listenin elemanlarından en küçük değere sahip olan öğeyi döndürür.

Sözdizimi

Aşağıdaki min() fonksiyonu için sözdizimidir.


min(liste)

Parametreler

  • liste - Bu, en küçük 'min' değerli öğenin tespit edilmesi için gönderilen bir listedir.

Dönüş Değeri

Bu fonksiyon, listeden en küçük 'minimum' değere sahip olan öğeyi döndürür.

Aşağıdaki örnek, min() fonksiyonun kullanımını gösterir.


#!/usr/bin/python

liste1, liste2 = [123, 'xyz', 'husonet', 'abc'], [354, 660, 100]
print "Min oge degeri : ", min(liste1)
print "Min oge degeri : ", min(liste2)

Yukarıdaki kodları çalıştığımızda, aşağıdaki sonucu üretir

Min oge degeri : 123
Min oge degeri : 100

İlgili Konular
Python Listeler
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda