makaleler / Python Programlama / Python modf() Fonksiyonu

Python modf() Fonksiyonu

18.01.2017 21:16:04

Python modf() fonksiyonu, Ondalıklı kısmı ve tamsayı kısmını ayırır.

Python modf() fonksiyonu, x'in kesirli ve tamsayı kısımlarını birbirinden ayıraral bir tuple içinde döndürür. Her iki bölüm de x ile aynı işareti taşır. Tamsayı kısmı, float olarak döndürülür.

Python modf() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import math

math.modf( x )

Bu fonksiyon gömülü bir fonksiyon olmadığı için doğrudan erişelemez. Erişmek için math paketlerinin import edilmesi gerekir ve math üzerinden çağrılması gerekir.


Paremetreleri

  • x - Sayısal bir değer.

Dönüş Değeri

Bu fonksiyon, x'in kesirli ve tamsayı kısımlarını iki tuple elamanı olarak bir tuple içinde döndürür. Her iki bölüm de x ile aynı işareti taşır. Tamsayı kısmı, float olarak döndürülür.

Aşağıdaki örnek modf() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> import math
>>> print "math.modf(200.02) : ", math.modf(200.02)
math.modf(200.02) :  (0.020000000000010232, 200.0)
>>> print "math.modf(90.72) : ", math.modf(90.72)
math.modf(90.72) :  (0.7199999999999989, 90.0)
>>> print "math.modf(130L) : ", math.modf(130L)
math.modf(130L) :  (0.0, 130.0)
>>> print "math.modf(math.pi) : ", math.modf(math.pi)
math.modf(math.pi) :  (0.14159265358979312, 3.0)
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda