makaleler / Python Programlama / Python randrange() Fonksiyonu

Python randrange() Fonksiyonu

21.01.2017 00:21:02

Python randrange() fonksiyonu, aralıktan rasgele seçilen bir öğeyi döndürür range(başlangıç, durdurma, adım).

Aralıktan rastgele seçilen bir öğeyi döndür range(başlangıç, durduma, adım). Bu fonksion randint fonksiyonun çok benzer ayrıca bu kombine ile eşdeğerdir. choice(range(başlangıç, durdurma, adım))

Bu fonksiyon bilinmesi gereken noktalarından birtaneside durdurma sayısını dahil etmemesidir. randint fonksiyonundan ayırtedici en büyük özelliğide budur. Ayrıca randint en az iki parametre ile çalışırken randrange tek bir parametre ilede çalışabilir.


>>> random.randrage(10)
6
>>> random.randint(0, 10)
6

Python randrange() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import random
random.randrange (baslangic, durdurma ,adim)

Bu fonksiyona doğrudan erişelemez. Erişim için random paketinin import edilmesi gerekir.


Parametreleri

  • baslangic - Aralığın başlangıç sayısıdır.
  • durdurma - Aralığın son bulma sayısıdır.
  • Adım - Rastgele bir sayıya karar vermek için sayıların katları için kullanılır.

Dönüş Değeri

Bu fonksiyon, belirtilen aralıktan rastgele bir öğe döndürür.

Aşağıdaki örnek randrange() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> import random
# 100 <= sayi < 500
>>> print "randrange(100, 500, 2) : ", random.randrange(100, 500, 2)
randrange(100, 500, 2) :  218
# 100 <= sayi < 500
>>> print "randrange(100, 500, 3) : ", random.randrange(100, 500, 3)
randrange(100, 500, 3) :  181
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda