makaleler / Python Programlama / python twitter api, direk mesaj (direct message)

python twitter api, direk mesaj (direct message)

16.01.2011 00:59:45

Bu örneğimiz'de twitter kullanıcısına api teknolojisi kullanarak direk mesaj çekme örneği yapıyoruz.

Not: Uygulama Tipi Desktop Client'dir.

# Kurulum için gerekli paketleri indirelim
wget [url]https://download.github.com/simplegeo-python-oauth2-hudson-python-oauth2-205-0-g1fcc1a6.tar.gz[/url]
# indirdiğimiz paketi açalım 
tar xzfv simplegeo-python-oauth2-hudson-python-oauth2-205-0-g1fcc1a6.tar.gz
# açılan paketin dizinine gidelim
cd simplegeo-python-oauth2-1fcc1a6/
#kurulum yapmamız için setup tool paketini install edelim
sudo aptitude install python-setuptools
#paketimizi kuralım
sudo python setup.py install


Örnek kodumuz aşağıdadır.
#!/usr/bin/python
#-*- coding:utf-8 -*-

import urlparse
import oauth2 as oauth
import urllib

request_token_url 	= "[url]http://twitter.com/oauth/request_token[/url]"
access_token_url	= "[url]http://twitter.com/oauth/access_token[/url]"
authorize_url 		= "[url]http://twitter.com/oauth/authorize[/url]"

direct_message     = "[url]http://api.twitter.com/1/direct_messages/new.xml[/url]"

def getOAuth(sConsumerKey, sConsumerSecret):
	consumer 	= oauth.Consumer(sConsumerKey,sConsumerSecret)
	client 		= oauth.Client(consumer)

	#adım 1
	resp, content  = client.request(request_token_url,'GET')
	if resp['status'] != '200':
		raise Exception("Invalid response %s." % resp['status'])
	request_token  = dict(urlparse.parse_qsl(content))

	print "Request Token:"
	print " - oauth_token    = %s" % request_token['oauth_token']
	print " - oauth_token_secret = %s" % request_token['oauth_token_secret']
	print ""

	#adım 2
	print "Tarayıcınızda aşağıdaki bağlantıya gidin"
	print "%s?oauth_token=%s" % (authorize_url, request_token['oauth_token'])
	print ""

	accepted = "h"
	while accepted.lower() == "h":
		accepted = raw_input("Kullanım için yetki verirmisiniz? (e/h) ")
	oauth_verifier = raw_input("PIN nedir?:")
	
	#adım 3
	token = oauth.Token(request_token['oauth_token'],request_token['oauth_token_secret'])
	token.set_verifier(oauth_verifier)
	client = oauth.Client(consumer, token)

	resp, content = client.request(access_token_url, "POST")
	access_token = dict(urlparse.parse_qsl(content))

	print "Access Token:"
	print " - oauth_token 	   = %s" % access_token['oauth_token']
	print " - oauth_token_secret = %s" % access_token['oauth_token_secret']
	print ""
	print "Şimdi kaynaklara erişim sağlayabilirsiniz"
	print ""
	return access_token

def postDirectMessage(sUser, sMessage, sConsumerKey, sConsumerSecret):
    c    = getOAuth(sConsumerKey, sConsumerSecret)
    consumer = oauth.Consumer(key=sConsumerKey, secret=sConsumerSecret)·····
    token  = oauth.Token(c['oauth_token'],c['oauth_token_secret'])·
    client  = oauth.Client(consumer, token)
    i = 0
    while i < 2:
        vValues = {
                'user':sUser,
                'text':sMessage,
                'post_authenticity_token':token
              }
        params  = urllib.urlencode(vValues)
        ret   = client.request(direct_message, "POST", params)
        i += 1

vConsumerKey 	= "consumer_key"
vConsumerSecret = "consumer_secret"
vMesaj      = "pythontr.com ÜĞİŞÇÖ üğişçö<br />Kolay Gelsin Python Camiası"
vUser      = "@husonet"
postDirectMessage(vUser, vMesaj, vConsumerKey, vConsumerSecret)


ilgili konular
twitter api, duvara yazma, python-oauth2 paketi, twitter api örnek kodlama
python twitter arama (search)
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda