makaleler / Python Programlama / python web servis finnet.com.tr IMKB endeks ornegi

python web servis finnet.com.tr IMKB endeks ornegi

10.03.2013 00:29:44

Bu örnek ile IMKB verilerini web servis kullanarak cekebiliriz.
#!/usr/bin/python
# -*- coding:utf-8 -*-

################################################################################
# Huseyin OZDEMIR
# husonet
# 09.03.2013
# Bu class www.finnet.com.tr adresinden imkb verilerini almak icin yazilmistir.
################################################################################

import re
import httplib
import MySQLdb
from datetime import datetime

# Host adresi
HOST = 'www.finnet.com.tr'
# IMKB Endekslerini alma sayfasi
PAGE = '/AnadoluHayatFonServis/AHFonServis.asmx'
# IMKB Endekslerini almak icin gerekli HEADERS
HEADERS = {'Host':'www.finnet.com.tr','Content-Type':'text/xml;charset=utf-8','SOAPAction':'[url]http://finnet.com.tr/ImkbEndeksVerileri[/url]'}
# IMKB verilerini almak icin kullanilacak XML
SOAP = """<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="[url]http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance[/url]" xmlns:xsd="[url]http://www.w3.org/2001/XMLSchema[/url]" xmlns:soap="[url]http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/[/url]">
 <soap:Body>
  <ImkbEndeksVerileri xmlns="[url]http://finnet.com.tr/[/url]">
   <EndeksKod>#endeks_kodu#</EndeksKod>
  </ImkbEndeksVerileri>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>"""
# İstek yapildiktan sonra gelen cevabi parse etmek icin
PATTERN = "<Fiyat>(.*?)</Fiyat>.*?"
PATTERN+= "<Yon>(.*?)</Yon>.*?"
PATTERN+= "<Yuzde>(.*?)</Yuzde>.*?"
PATTERN+= "<Yuksek>(.*?)</Yuksek>.*?"
PATTERN+= "<Dusuk>(.*?)</Dusuk>.*?"
PATTERN+= "<Hacim>(.*?)</Hacim>.*?"
PATTERN+= "<IslemMiktari>(.*?)</IslemMiktari>.*?"
PATTERN+= "<Ortalama>(.*?)</Ortalama>"
PATTERN = re.compile(PATTERN, re.DOTALL)

# Debug yapilacak mi? Test ortami icin 1, gercek calisma ortami icin 0
DEBUG = 1 

# -----------------------------------------------------------------------------
# IMKB istemci sinifi.
class IMKBClient():
  # Endeks Kodu
  endeks_kodu = ""

  #--------------------------------------------------------------------------
  # Nesne ilk olusturuldugunda calisacak bolum. Eger verildiyse ilk degerler
  # set ediliyor.
  def __init__(self, sEndeksKodu=None):
    if sEndeksKodu is not None:
      self.endeks_kodu = sEndeksKodu

  # -------------------------------------------------------------------------
  # Gelen IMKB verileri parse etmek icin kullanacagimiz kısım.
  def parseImkbResponse(self, sRes):
    try:
      g = PATTERN.search(sRes)
      if not g:
        raise NameError('xml dosyası boş yada hatalı (1)')
      fiyat     = g.group(1)
      yuzde     = g.group(2)
      yuksek    = g.group(3)
      dusuk     = g.group(4)
      hacim     = g.group(5)
      islem_miktari = g.group(6)
      ortalama   = g.group(7)

      print fiyat
      print yuzde
      print yuksek
      print dusuk
      print hacim
      print islem_miktari
      print ortalama

      result = True
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        raise
      else:
        print(str(err))

      result = None

    return result
  def getImkbEndeks(self):
    try:
      # Sunucuya gonderilecek SOAP mesajini hazirla.
      req = SOAP
      req = req.replace('#endeks_kodu#', self.endeks_kodu)
      # Sunucuya baglanip IMKB verilerini almak icin
      cnn = httplib.HTTPConnection(HOST)
      cnn.request('POST', PAGE, req, HEADERS)
      res = cnn.getresponse().read()
      cnn.close()
      # Cevap sorunluysa islem basarisiz olmus demektir.
      if self.parseImkbResponse(res) is None:
        raise NameError('xml dosyası boş yada hatalı (2)')
      else:
        result = True

    except Exception, err:
      if DEBUG:
        raise
      else:
        print(str(err))
      result = res
    return result

#-------------------------------------------------------------------------------
# ana proses
if __name__ == '__main__':
  try:
    imkb = IMKBClient('xu100')
    print imkb.getImkbEndeks()
  except Exception, err:
    print(str(err))


Kolay Gelsin...
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda