makaleler / Python Programlama / python ws-security, nvi sorgulama, tckimlik sorgulama, tckimlik entegrasyon version 2

python ws-security, nvi sorgulama, tckimlik sorgulama, tckimlik entegrasyon version 2

01.03.2011 15:10:29

Selamun Aleykum,

Ortalama 1 hafta önce yazdığım kodda bir mehodu değiştirdim eskisini güncelleme yerine yeni bir başlıkta açmak istedim.

#!/usr/bin/python
#-*- coding:utf-8 -*-

##############################################################################
# Hüseyin Özdemir
# TcKimlikSorgula
# nvi.gov.tr sitesinden tckimlik sorgular ve tckimlik bilgilerini getirir
# 20.02.2011
# Güncelleme 01.03.2011
##############################################################################

#Soap için kurulum paketi
#sudo aptitude install python-soappy
import os, random, time, re, sys
import base64, binascii
import hashlib
import pycurl
import StringIO
from datetime import datetime

os.environ['TZ']  = 'UTC'
WSDL_URL      = '[url]https://kps.nvi.gov.tr:443/Mernis.KPS.Web.si/kps.asmx[/url]'
WSDL_FUNC      = 'TCKimlikNodanKisiBilgisiSorgula'
USERNAME      = 'XXXXXXXX'
PASSWORD      = 'XXXXXXXX'
TCKIMLIKNO     = 'XXXXXXXX'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Rasgele 10 haneli sayı oluştur
def passwordOlustur():
  vMakePass  = ""
  vSalt    = random.sample(xrange(10),8)
  for i in vSalt:
    vMakePass += str(i)
  return vMakePass 

#-----------------------------------------------------------------------------
# Sorguya çıkmak için gerekli değerleri oluştur.
def getVariable():
  rndnum   = passwordOlustur()
  nonce    = base64.encodestring(rndnum)
  #nonce    = binascii.b2a_base64(rndnum)
  timestamp  = int(time.time())
  #oluşturma zamanı
  created   = timestamp - 3000
  created   = datetime.fromtimestamp(created)
  created   = created.strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ')
  #session sonlanma zamanı
  expires   = timestamp
  expires   = datetime.fromtimestamp(expires)
  expires   = expires.strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ')
  parola   = hashlib.sha1(rndnum+created+PASSWORD)
  parola   = parola.digest()
  parola   = base64.encodestring(parola)
  #parola   = binascii.b2a_base64(parola)

  print """
      ------------------------------------------------------------------
      Oluşturulan Değerler
      ------------------------------------------------------------------
      rndnum   :%s
      nonce    :%s
      timestamp  :%d
      created   :%s
      expires   :%s
      parola   :%s
      wsdlfunc  :%s
      """ % (rndnum,nonce,timestamp,created,expires,parola,WSDL_FUNC)
  return (rndnum,nonce,(timestamp),created,expires,parola)

#-----------------------------------------------------------------------------
# Sorgu İçin Header Oluştur
def getHeader(sNonce,sCreated,sExpires,sUserName, sParola):
  securityParams = {
    'PasswordDigest': sParola,
    'Username': sUserName,
    'Nonce': sNonce,
    'Created': sCreated,
    'Expires': sExpires
  }
  header = """
  <SOAP-ENV:Header>
    <wsse:Security SOAP-ENV:mustUnderstand="1">
      <wsu:Timestamp wsu:Id="Timestamp-daf6faf7-798a-4084-a596-44c421ca1c27">
        <wsu:Created>%(Created)s</wsu:Created>
        <wsu:Expires>%(Expires)s</wsu:Expires>
      </wsu:Timestamp>
      <wsse:UsernameToken wsu:Id="SecurityToken-500224e8-41be-4350-a5a6-8de59e7dde8f">
        <wsse:Username>%(Username)s</wsse:Username>
        <wsse:Password Type="[url]http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest[/url]">%(PasswordDigest)s</wsse:Password>
        <wsse:Nonce>%(Nonce)s</wsse:Nonce>
        <wsu:Created>%(Created)s</wsu:Created>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
  </SOAP-ENV:Header>""" % securityParams
  return header

#-----------------------------------------------------------------------------
# Sorgu için Msg Oluştur
def getMsg(sTcKimlikNo,sNonce,sCreated,sExpires,sUserName,sParola):
  msg = """<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="[url]http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/[/url]" xmlns:xsd="[url]http://www.w3.org/2001/XMLSchema[/url]" xmlns:xsi="[url]http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance[/url]" xmlns:wsa="[url]http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/addressing[/url]" xmlns:wsse="[url]http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd[/url]" xmlns:wsu="[url]http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd[/url]" xmlns:SOAP-ENC="[url]http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/[/url]">
  %s
  <SOAP-ENV:Body>
    <TCKimlikNodanKisiBilgisiSorgula xmlns="[url]http://kps.nvi.gov.tr/WS[/url]">
      <list>
        <TCKimlikNoG>
          <TCKimlikNo>%s</TCKimlikNo>
        </TCKimlikNoG>
      </list>
    </TCKimlikNodanKisiBilgisiSorgula>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
  """ % (getHeader(sNonce,sCreated,sExpires,sUserName, sParola),sTcKimlikNo)
  return msg

#-----------------------------------------------------------------------------
# Hata Kodu kısmını getirir
def getHatakodu(sVal):
  sablon = re.compile('<HataKod>(.*?)</HataKod>', re.DOTALL)
  stil  = sablon.search(sVal)
  return stil.group(1)

#-----------------------------------------------------------------------------
# Sorgu pozisyon kısmını getir
def getSorgupozisyon(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<SorguPozisyon>(.*?)</SorguPozisyon>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'
#-----------------------------------------------------------------------------
# Tckimlikno kısmını getir
def getTckimlikno(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<TCKimlikNo>(.*?)</TCKimlikNo>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Ad kısmını getir
def getAd(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<Ad>(.*?)</Ad>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Soyad kısmını getir
def getSoyad(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<Soyad>(.*?)</Soyad>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Cinsiyet kısmını getir
def getCinsiyet(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<Cinsiyet>(.*?)</Cinsiyet>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Babaad kısmını getir
def getBabaad(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<BabaAd>(.*?)</BabaAd>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Baba Soyad kısmını getir
def getBabasoyad(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<BabaSoyad>(.*?)</BabaSoyad>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Ana adı kısmını getir
def getAnaad(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<AnaAd>(.*?)</AnaAd>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Ana Soyad kısmını getir
def getAnasoyad(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<AnaSoyad>(.*?)</AnaSoyad>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Doğum tarihi kısmını getir
def getDogumtarihi(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<DogumTarih><Yil>(.*?)</Yil><Ay>(.*?)</Ay><Gun>(.*?)</Gun></DogumTarih>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1) + "-" + stil.group(2) + "-" + stil.group(3)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Doğum yeri kısmını getir
def getDogumyeri(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<DogumYer>(.*?)</DogumYer>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Kızlık Soyadı kısmını getir
def getKizliksoyadi(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<KizlikSoyad>(.*?)</KizlikSoyad>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Özür Oran kısmını getir
def getOzuroran(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<OzurOran>(.*?)</OzurOran>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Durum kısmını getir
def getDurum(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<Durum>(.*?)</Durum>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Medeni Hal kısmını getir
def getMedenihal(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<MedeniHal>(.*?)</MedeniHal>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Din kısmını getir
def getDin(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<Din>(.*?)</Din>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Ölüm tarihi kısmını getir
def getOlumtarihi(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<OlumTarih><Yil>(.*?)</Yil><Ay>(.*?)</Ay><Gun>(.*?)</Gun></OlumTarih>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1) + "-" + stil.group(2) + "-" + stil.group(3)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Ölüm yer kısmını getir
def getOlumyeri(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<OlumYer>(.*?)</OlumYer>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# İl kodu kısmını getir
def getIlkodu(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<IlKod>(.*?)</IlKod>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# İl Adı kısmını getir
def getIladi(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<IlAd>(.*?)</IlAd>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# İlçe kodu kısmını getir
def getIlcekodu(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<IlceKod>(.*?)</IlceKod>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# İlçe Adı kısmını getir
def getIlceadi(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<IlceAd>(.*?)</IlceAd>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Cilt kodu kısmını getir
def getCiltkodu(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<CiltKod>(.*?)</CiltKod>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Cilt Adı kısmını getir
def getCiltadi(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<CiltAd>(.*?)</CiltAd>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Aile sıra no kısmını getir
def getAilesirano(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<AileSiraNo>(.*?)</AileSiraNo>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# Birey sıra no kısmını getir
def getBireysirano(sVal):
  try:
    sablon = re.compile('<BireySiraNo>(.*?)</BireySiraNo>', re.DOTALL)
    stil  = sablon.search(sVal)
    return stil.group(1)
  except: return '-1'

#-----------------------------------------------------------------------------
# XML Parse et
def XMLParse(sXmlVal):
  HataKod = getHatakodu(sXmlVal)
  if HataKod != '0':
    print "Geçersiz Sorgulama" 
    sys.exit()
  responseParams = {
    'HataKod'    : HataKod,
    'SorguPozisyon' : getSorgupozisyon(sXmlVal),
    'TcKimlikno'  : getTckimlikno(sXmlVal),
    'ad'      : getAd(sXmlVal),
    'soyad'     : getSoyad(sXmlVal),
    'cinsiyet'   : getCinsiyet(sXmlVal),
    'BabaAd'    : getBabaad(sXmlVal),
    'BabaSoyad'   : getBabasoyad(sXmlVal),
    'AnaAd'     : getAnaad(sXmlVal),
    'AnaSoyad'   : getAnasoyad(sXmlVal),
    'DogumTarihi'  : getDogumtarihi(sXmlVal),
    'DogumYeri'   : getDogumyeri(sXmlVal),
    'KizlikSoyadi' : getKizliksoyadi(sXmlVal),
    'OzurOran'   : getOzuroran(sXmlVal),
    'durum'     : getDurum(sXmlVal),
    'MedeniHal'   : getMedenihal(sXmlVal),
    'Din'      : getDin(sXmlVal),
    'OlumTarihi'  : getOlumtarihi(sXmlVal),
    'OlumYeri'   : getOlumyeri(sXmlVal),
    'IlKodu'    : getIlkodu(sXmlVal),
    'IlAdi'     : getIladi(sXmlVal),
    'IlceKodu'   : getIlcekodu(sXmlVal),
    'IlceAdi'    : getIlceadi(sXmlVal),
    'CiltKodu'   : getCiltkodu(sXmlVal),
    'CiltAdi'    : getCiltadi(sXmlVal),
    'AileSiraNo'  : getAilesirano(sXmlVal),
    'BireySiraNo'  : getBireysirano(sXmlVal)
  }
  return responseParams
  

#-----------------------------------------------------------------------------
# görüntüle dönen değerleri
def getResponse(sXmlParse):
  print """
      HataKod     = %(HataKod)s
      SorguPozisyon  = %(SorguPozisyon)s
      Tckimlikno   = %(TcKimlikno)s
      Ad       = %(ad)s
      Soyad      = %(soyad)s
      cinsiyet    = %(cinsiyet)s
      Baba Adı    = %(BabaAd)s
      Baba Soyadı   = %(BabaSoyad)s
      Ana Adı     = %(AnaAd)s
      Ana Soyad    = %(AnaSoyad)s
      Doğum Tarihi  = %(DogumTarihi)s
      Doğum Yeri   = %(DogumYeri)s
      Kızlık Soyadi  = %(KizlikSoyadi)s
      Özür Oran    = %(OzurOran)s
      Durum      = %(durum)s
      Medeni Hal   = %(MedeniHal)s
      Din       = %(Din)s
      Ölüm Tarihi   = %(OlumTarihi)s
      Ölüm Yeri    = %(OlumYeri)s
      İl Kodu     = %(IlKodu)s
      İl Adi     = %(IlAdi)s
      İlçe Kodu    = %(IlceKodu)s
      İlçe Adi    = %(IlceAdi)s
      Cilt Kodu    = %(CiltKodu)s
      Cilt Adı    = %(CiltAdi)s
      Aile Sıra No  = %(AileSiraNo)s
      Birey Sıra No  = %(BireySiraNo)s
     """ % (XMLParse(sXmlParse))

#-----------------------------------------------------------------------------
# Proses buradan başlıyor
if __name__ == "__main__":
  vRndnum,vNonce,vTimestamp,vCreated,vExpires,vParola = getVariable()
  msg   = getMsg(TCKIMLIKNO,vNonce,vCreated,vExpires,USERNAME, vParola)
  body  = msg

  headers = [
        "User-Agent: python",
        "Content-Type: text/xml; charset=utf-8",
        'SOAPAction: "http://kps.nvi.gov.tr/WS/TCKimlikNodanKisiBilgisiSorgula"'
        ]
  SIO  = StringIO.StringIO()
  try:
    ch   = pycurl.Curl()
    ch.setopt(ch.URL,WSDL_URL)
    ch.setopt(ch.FOLLOWLOCATION, True)
    ch.setopt(ch.HEADER,True)
    #ch.setopt(ch.RETURNTRANSFER, 1)
    ch.setopt(ch.TIMEOUT, 30)
    ch.setopt(ch.SSL_VERIFYPEER, False)
    ch.setopt(ch.SSL_VERIFYHOST, False)
    ch.setopt(ch.HTTPHEADER,headers)
    ch.setopt(ch.POST,True)
    ch.setopt(ch.POSTFIELDS,body)
    ch.setopt(ch.WRITEFUNCTION, SIO.write)
    ch.perform()
    ch.close()
  except: 
    print "Bağlantı hatası"
    sys.exit()
  xmlval = SIO.getvalue()
  getResponse(xmlval)
  #print XMLVal


ilgili konular
python ws-security, tckimlik sorgulama, nvi sorgulama, nvi entegrasyon
python tc kimlik numarası üretme
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda