makaleler / Python Programlama / Python wsdl kullanımı

Python wsdl kullanımı

08.06.2016 17:37:57

Python web servis kullanımları için wsdl methodlarına örnek teşkil etmesi için hazırlanmıştır.

Wsdl nedir? http yada https protokelleri ile client ve server arasında veri alışverişi yapabilen bir katmandır. Ayrıca WSDL web servis teknolojilerinin arasında en gelişmiş olanlarından bir tanesidir. Aslında, internet ortamında çok kullanım örneği olmamasına rağmen kullanımı oldukça basittir. Bizde örneğimizi hazırlarken Python programlama diline ait suds kütüphanesinden yararlandık.

Hazırladığımız örnek şu an izibiz firmasına ait earsiv yani fatura gönderiminde kullanılan ver iletişimini sağlamak amacıyla yazmış olduğum bir class.


#!/usr/bin/python
# -*- coding:utf-8 -*-

################################################################################
# Huseyin OZDEMIR
# husonet
# 07.06.2016
# Bu betik wsdl uzerinden gonderilmek icin paketler hazirlar.
################################################################################

# apt-get install python-suds
from  suds.client       import Client
from  datetime         import datetime
from  base64          import b64encode
import uuid

WSDL = '[url]https://ari3.i2i-systems.com:2443/EIWSOIBProxy/EFaturaOIBProxy?wsdl[/url]'

KULLANICI_ADI  = 'xxxxxx'
SIFRE      = 'xxxxxx'

# gonderen firma bilgileri
UNVAN = 'GÖNDEREN DENEME LTD.ŞTİ.'.decode('utf-8')
ADRES = 'HALDUR DORMEN CAD.NO:10 ÇANKAYA-ANKARA'.decode('utf-8')
TEL  = '03120000000'
FAX  = '03120000001'
EMAIL = 'info@xxxxxx.com'
WEB  = '[url]http://www.xxxxx.com[/url]'
VDR  = 'MALTEPE'
VNR  = '4840847211'
MERSIS = '0-4630-1106-0700019'
ULKE = 'Türkiye'.decode('utf-8')
SEHIR = 'Ankara'.decode('utf-8')
ILCE = 'Çankaya'.decode('utf-8')

# Alıcı firma bilgileri
A_UNVAN = 'ALICI DENEME A.S.'.decode('utf-8')
A_ADRES = 'HAVALANI KAVSAGI YESILKOY'.decode('utf-8')
A_TEL  = ''
A_FAX  = ''
A_EMAIL = ''
A_WEB  = ''
A_VDR  = 'MARMARA KURUMLAR'
A_VNR  = '4840847212'
A_MERSIS = ''
A_ULKE = 'Türkiye'.decode('utf-8')
A_SEHIR = 'ISTANBUL'.decode('utf-8')
A_ILCE = 'Yeşilköy'.decode('utf-8')
# SAHIS ISE
AD  = ''
SOYAD = ''

# DEBUG 1 ise debug et
DEBUG = 1

#------------------------------------------------------------------------------
# EArsiv istemci sinifi
class EClient():
  kullanici_adi = None
  sifre     = None
  wsdl     = None
  session_id  = None
  client    = None

  #--------------------------------------------------------------------------
  # Nesne ilk olusturuldugunda calisacak bolum. Eger ilk degerler verildiyse
  # set edilecek
  def __init__(self, sKullaniciAdi=None, sSifre=None, sWsdl=None):
    if sKullaniciAdi is not None:
      self.kullanici_adi = sKullaniciAdi
    if sSifre is not None:
      self.sifre = sSifre
    if sWsdl is not None:
      self.wsdl = sWsdl

  #--------------------------------------------------------------------------
  # login olan method
  def login(self):
    try:
      self.client = Client(self.wsdl,cache = None)
      self.session_id = self.client.service.Login(self.kullanici_adi, self.sifre)
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        print(str(err))
      else:
        raise
      self.session_id = None

  #--------------------------------------------------------------------------
  # send invoice
  def send_invoice(self, sInvPro, sInv):
    try:
      print self.client.service.SendInvoiceByXml(self.session_id,
      sInvPro, sInv)
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        print(str(err))
      else:
        raise

  #--------------------------------------------------------------------------
  # SET INVOICE_TYPE, EMAIL_FLAG
  def set_invoice_type(self, sInvoiceType, sEmailFlag):
    try:
      result = None
      inv       = self.client.factory.create('INVOICE_PROPERTIES')
      inv.INVOICE_TYPE = sInvoiceType
      inv.EMAIL_FLAG  = sEmailFlag
      result = inv
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        print(str(err))
      else:
        raise
      result = None
    return result

  #--------------------------------------------------------------------------
  # SET NOTE
  def set_note(self, sAciklama):
    try:
      result  = None
      note   = self.client.factory.create('NOTE')
      note.NOTE = sAciklama
      result  = note
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        print(str(err))
      else:
        raise
      result = None
    return result

  #--------------------------------------------------------------------------
  # SET LEGAL_MONETARY_TOTAL
  def set_alt_toplam(self, sToplam, sIskontoTutar, sGenelToplam):
    try:
      result  = None
      top    = self.client.factory.create('LEGAL_MONETARY_TOTAL')
      top.LINE_EXTENSION_AMOUNT = sToplam
      top.TAX_EXCLUSIVE_AMOUNT  = sToplam
      top.TAX_INCLUSIVE_AMOUNT  = sGenelToplam
      top.ALLOWANCE_TOTAL_AMOUNT = sIskontoTutar
      top.PAYABLE_AMOUNT     = sGenelToplam
      result  = top
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        print(str(err))
      else:
        raise
      result = None
    return result

  #--------------------------------------------------------------------------
  # SET INVOICE
  def set_invoice(self, sSenaryo, sFaturaNo, sUUID, sTarih, sSaat,sFaturaTip,
  sParaBirimi, sSatirSayisi, sNote, sKur, sFile, sGond, sAlici, sVergi, sAltToplam,
  sInvoiceLine):
    try:
      result = None
      invoice   = self.client.factory.create('INVOICE')
      invoice.PROFILE_ID = sSenaryo
      invoice.INVOICE_ID = sFaturaNo
      invoice.UUID    = sUUID
      invoice.ISSUE_DATE = sTarih
      invoice.ISSUE_TIME = sSaat
      invoice.INVOICE_TYPE_CODE     = sFaturaTip
      invoice.DOCUMENT_CURRENCY_CODE  = sParaBirimi
      invoice.LINE_COUNT_NUMERIC    = sSatirSayisi
      invoice.NOTE           = sNote
      invoice.CALCULATION_RATE     = sKur
      invoice.ADDITIONAL_DOCUMENT_REFERENCE = sFile
      invoice.ACCOUNTING_SUPPLIER_PARTY = sGond
      invoice.ACCOUNTING_CUSTOMER_PARTY = sAlici
      invoice.TAX_TOTAL         = sVergi
      invoice.LEGAL_MONETARY_TOTAL   = sAltToplam
      invoice.INVOICE_LINE       = sInvoiceLine
      result   = invoice
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        print(str(err))
      else:
        raise
      result = None
    return result

  #--------------------------------------------------------------------------
  # SET ALLOWANCE_CHARGES
  def set_allowance_charge(self, sIskontoTutari, sBirimFiyat):
    try:
      result = None
      iskonto_orani = (sIskontoTutari / sBirimFiyat)
      iskonto = self.client.factory.create('ALLOWANCE_CHARGE')
      iskonto.CHARGE_INDICATOR = False
      iskonto.MULTIPLIER_FACTOR_NUMERIC = iskonto_orani
      iskonto.AMOUNT = sIskontoTutari
      iskonto.BASE_AMOUNT = sBirimFiyat
      result = iskonto
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        print(str(err))
      else:
        raise
      result = None
    return result


  #--------------------------------------------------------------------------
  # SET TAX_SUB_TOTAL
  def set_tax_sub_total(self, sTutar, sKdv, sSiraNo, sKdvOran):
    try:
      result     = None
      MUAF_ADI    = ''
      MUAF_ACIKLAMA  = ''
      MUAF_KOD    = '0015'
      if not sKdv > 0:
        MUAF_ADI   = 'KDV'
        MUAF_ACIKLAMA = 'MUAF MADDE 14/1'

      vergi = self.client.factory.create('TAX_SUB_TOTAL')
      vergi.TAX_ABLE_AMOUNT = sTutar
      vergi.TAX_AMOUNT = sKdv
      vergi.CALCULATION_SEQ_NUMERIC = sSiraNo
      vergi.PERCENT = sKdvOran
      vergi.TAX_NAME = MUAF_ADI
      vergi.TAX_TYPE_CODE = MUAF_KOD
      vergi.TAX_EXEMPTION_REASON = MUAF_ACIKLAMA
      result = vergi
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        print(str(err))
      else:
        raise
      result = None
    return result

  #--------------------------------------------------------------------------
  # SET PARTY_IDENTIFICATION
  def set_party_identification(self, sVkn, sType):
    try:
      result = None
      party = self.client.factory.create('PARTY_IDENTIFICATION')
      party.ID  = sVkn
      party.TYPE = sType
      result = party
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        print(str(err))
      else:
        raise
      result = None
    return result

  #--------------------------------------------------------------------------
  # SET POSTAL_ADDRESS
  def set_postal_address(self, sGondAdres, sGondIlce, sGondSehir, sGondUlke):
    try:
      result = None
      adres = self.client.factory.create('POSTAL_ADDRESS')
      adres.BUILDING_NUMBER    = '-'
      adres.STREET_NAME      = sGondAdres
      adres.CITY_SUB_DIVISION_NAME = sGondIlce
      adres.CITY_NAME       = sGondSehir
      adres.COUNTRY        = sGondUlke
      adres.POSTAL_ZONE      = '-'
      result            = adres
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        print(str(err))
      else:
        raise
      result = None
    return result

  #--------------------------------------------------------------------------
  # SET CONTACT
  def set_contact(self, sTel, sFax, sEMail):
    try:
      result = None
      contact = self.client.factory.create('CONTACT')
      contact.TELEPHONE    = sTel
      contact.TELEFAX     = sFax
      contact.ELECTRONIC_MAIL = sEMail
      result         = contact
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        print(str(err))
      else:
        raise
      result = None
    return result

  #--------------------------------------------------------------------------
  # SET PARTY
  def set_party(self, sWeb, sPartyIdent, sUnvan, sAdres, sVdr, sContact, sAd,
  sSoyad):
    try:
      result = None
      party = self.client.factory.create('PARTY')
      party.WEB_SITE_URI     = sWeb
      party.PARTY_IDENTIFICATION = sPartyIdent
      party.NAME         = sUnvan
      party.POSTAL_ADDRESS    = sAdres
      party.PARTY_TAX_SCHEME   = sVdr
      party.CONTACT        = sContact
      party.FIRST_NAME      = sAd
      party.FAMILY_NAME      = sSoyad
      result = party
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        print(str(err))
      else:
        raise
      result = None
    return result

  #--------------------------------------------------------------------------
  # SET ACCOUNTING_SUPPLIER_PARTY
  def set_gonderen(self, sParty):
    try:
      result = None
      gond = self.client.factory.create('ACCOUNTING_SUPPLIER_PARTY')
      gond.PARTY = sParty
      result = gond
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        print(str(err))
      else:
        raise
      result = None
    return result

  #--------------------------------------------------------------------------
  # SET ACCOUNTING_CUSTOMER_PARTY
  def set_alici(self, sParty):
    try:
      result = None
      alici = self.client.factory.create('ACCOUNTING_CUSTOMER_PARTY')
      alici.PARTY = sParty
      result = alici
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        print(str(err))
      else:
        raise
      result = None
    return result

  #--------------------------------------------------------------------------
  # SET TAX_TOTAL
  def set_tax_total(self, sTaxAmount, sTaxSubTotal):
    try:
      result = None
      vergi = self.client.factory.create('TAX_TOTAL')
      vergi.TAX_AMOUNT  = sTaxAmount
      vergi.TAX_SUB_TOTAL = sTaxSubTotal
      result = vergi
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        print(str(err))
      else:
        raise
      result = None
    return result

  #--------------------------------------------------------------------------
  # SET INVOICE LINE
  def set_invoice_line(self, sId, sAdet, sUnitCode, sTutar, sIskonto, sVergi,
  sAciklama, sBirimFiyat):
    try:
      result   = None
      invoice   = self.client.factory.create('INVOICE_LINE')
      invoice.ID           = sId
      invoice.INVOICE_QUANTITY    = sAdet
      invoice.UNITCODE        = sUnitCode
      invoice.LINE_EXTENSION_AMOUNT  = sTutar
      invoice.ALLOWANCE_CHARGES.append(sIskonto)
      invoice.TAXTOTAL        = sVergi
      invoice.ITEM_NAME        = sAciklama
      invoice.ITEM_PRICE       = sBirimFiyat
      result   = invoice
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        print(str(err))
      else:
        raise
      result = None
    return result

  #--------------------------------------------------------------------------
  # SET ADDITIONAL_DOCUMENT_REFERENCE
  def set_additional_document_reference(self, sUuid, sFaturaTarihi,
  sDoctTypeCode, sDoctType=None, sFile=None):
    try:
      result = None
      add = self.client.factory.create('ADDITIONAL_DOCUMENT_REFERENCE')
      add.ID         = sUuid
      add.ISSUE_DATE     = sFaturaTarihi
      # add.DOCUMENT_TYPE_CODE = 'SendingType'
      add.DOCUMENT_TYPE_CODE = sDoctTypeCode
      if not sDoctType == '':
        add.DOCUMENT_TYPE    = sDoctType
      if not sFile == '':
        add.ATTACHMENT     = sFile
      result = add
    except Exception, err:
      if DEBUG:
        print(str(err))
      else:
        raise
      result = None
    return result

#------------------------------------------------------------------------------
# load template
def load_template(sFile):
  try:
    result = ''
    f = open(sFile, 'r')
    result = f.read()
    f.close()
  except Exception, err:
    if DEBUG:
      raise
    print(str(err))
    result = None
  return result

#------------------------------------------------------------------------------
# main prosess
if __name__ == '__main__':
  # fatura detay

  UNITCODE = 'C62'
  ADET = 1
  KDV=8.1
  TUTAR=45
  SIRA_NO='1'
  KDV_ORAN=18

  # iskonto
  ISKONTO_TUTAR = 0
  BIRIM_FIYAT = 45.0000
  ACIKLAMA = 'HIZMET UCRETI'

  # fatura master
  SENARYO  = 'TEMELFATURA'
  FATURA_NO = 'TET2016000003885'
  # uuid4 random uretir uuid1 host ID ye gore uretir
  UUID   = uuid.uuid4()
  #TARIH   = datetime.strftime('2016-05-25 00:00:00', "%Y-%m-%d")
  #SAAT   = datetime.strftime('2016-05-25 00:00:00', "%H:%M:%S")
  TARIH   = '2016-05-25'
  SAAT   = '00:00:00'
  FATURA_TIPI = 'SATIS'
  SATIR_SAYISI = 1
  KUR    = 1
  PARA_BIRIMI = 'TRY'

  NOTE = []
  PARTY_ID = []
  A_PARTY_ID = []
  FD = []

  ADDENTION = []

  b_file = load_template('/home/huso/python/gib.xslt')
  b_file = b64encode(b_file)

  ea = EClient(KULLANICI_ADI, SIFRE, WSDL)
  ea.login()
  if ea.session_id is not None:
    iskonto = ea.set_allowance_charge(ISKONTO_TUTAR, BIRIM_FIYAT)
    vergi = ea.set_tax_sub_total(TUTAR, KDV, SIRA_NO, KDV_ORAN);
    vergi = ea.set_tax_total(KDV, vergi)
    FD.append(ea.set_invoice_line(SIRA_NO, ADET, UNITCODE, TUTAR, iskonto,
    vergi, ACIKLAMA, BIRIM_FIYAT))
    NOTE.append(ea.set_note('BANKA HESAP NUMARALARI'))
    NOTE.append(ea.set_note('TL 000000 IBAN: TR00 0000 0000 0000 0000 0000 00'))
    PARTY_ID.append(ea.set_party_identification(VNR, 'VKN'))
    post_adress = ea.set_postal_address(ADRES, ILCE, SEHIR, ULKE)
    contact   = ea.set_contact(TEL,FAX,EMAIL)
    party    = ea.set_party(WEB, PARTY_ID, UNVAN, post_adress, VDR, contact,
    AD, SOYAD)
    gond    = ea.set_gonderen(party)
    A_PARTY_ID.append(ea.set_party_identification(A_VNR, 'VKN'))
    party    = ea.set_party(A_WEB, A_PARTY_ID, A_UNVAN, post_adress, A_VDR, contact,
    AD, SOYAD)
    alici    = ea.set_alici(party)
    vergi_master = ea.set_tax_sub_total(TUTAR, KDV, SIRA_NO, KDV_ORAN);
    vergi_master = ea.set_tax_total(KDV, vergi_master)
    alt_toplam  = ea.set_alt_toplam(TUTAR, 0, 93)
    ADDENTION.append(ea.set_additional_document_reference(UUID, TARIH,
    'SendingType', 'KAGIT', b_file))
    ADDENTION.append(ea.set_additional_document_reference(UUID, TARIH,
    'EArchiveType', 'NORMAL', None))
    fatura = ea.set_invoice(SENARYO, FATURA_NO, UUID, TARIH, SAAT,
    FATURA_TIPI, PARA_BIRIMI, SATIR_SAYISI, NOTE, KUR, ADDENTION, gond, alici,
    vergi_master, alt_toplam, FD)
    fat_type = ea.set_invoice_type('EARCHIVE', 'N')
    ea.send_invoice(fat_type, fatura)

Örnek çıktı aşağıdaki şekilde olmalıdır.


(result){
  ERROR_DESC = "1 adet fatura içerisinden HTT2016000003885 nolu fatura kaydedilemedi, Hata:Fatura sistemde mevcuttur. Fatura No:HTT2016000003885"
  INTL_TXN_ID = 1286852990
  RETURN_CODE = -1
  UUID = "3b9dc28f-ed94-46ad-a37a-7cc45098c2b9"
 }

İlgili Konular: SOAP için Python soap kullanımı

yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda