makaleler / Debian / Ubuntu / Pardus / root otomatik logout bash_profile,bashrc

root otomatik logout bash_profile,bashrc

27.09.2011 11:46:54

Selamun Aleykum,

Eklenecek satır /root/.bashrc yada /root/bash_profile dosyalarında birine eklemeniz yeterlidir.
# timeout logout işlemi için 1200 saniye
export TMOUT=1200

Gerekli olduğunda sadece belirli userlar için bunun geçerli olması için kişilerin profile dosyalarına sistem genelinde tüm kullanıcılara geçerli olması için ” /etc/profile” dosyasına yazabilirsiniz.

Örnek bash_profile dosyam

vim /root/.bash_profile
	#############################################################################

	export PS1='\[\]\u\[\]@\[\]\h \[\]\w \[\]\$ \[\]'
	umask 022

	#############################################################################

	eval "`dircolors`"

	#############################################################################

	alias ls='ls $LS_OPTIONS'
	alias ll='ls $LS_OPTIONS -l'
	alias l='ls $LS_OPTIONS -lA'
	alias ..='cd ..'
	alias ...='cd ../..'
	alias s='ssh -l root'

	#############################################################################

	export EDITOR="vim"

	export HISTFILESIZE=99999999
	export HISTSIZE=99999999
	export HISTCONTROL="ignoreboth"

	export LS_OPTIONS='--color=auto -h'

	#############################################################################

	# timeout logout işlemi için 1200 saniye
	export TMOUT=1200
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda