makaleler / Debian / Ubuntu / Pardus / Shorewall Kurulum & Squid Kurulum Notları ...

Shorewall Kurulum & Squid Kurulum Notları ...

18.05.2011 11:32:32

Basit Shorewall kurulumu Genelde kullandığım yapıdır. Web sunucularda kullanılabilir.

cp /usr/share/doc/shorewall/examples/one-interface/interfaces /etc/shorewall/
cp /usr/share/doc/shorewall/examples/one-interface/policy /etc/shorewall/
cp /usr/share/doc/shorewall/examples/one-interface/zones /etc/shorewall/
cp /usr/share/doc/shorewall/examples/one-interface/rules /etc/shorewall/

vim /etc/shorewall/rules
	#fw
	ACCEPT     fw           net       icmp
	# net
	ACCEPT     net:172.16.244.200   fw       tcp   3306
	ACCEPT     net           fw       tcp   514
	ACCEPT     net           fw       udp   514
	ACCEPT     net           fw       udp   1812
	ACCEPT     net           fw       udp   1813
	ACCEPT     net           fw       udp   1814
	ACCEPT     net           fw       tcp   41122
	ACCEPT     net           fw       tcp   11121
	ACCEPT     net           fw       tcp   40000:40100
	HTTP/ACCEPT   net           fw
	Ping/ACCEPT   net           fw


vim /etc/default/shorewall
	startup=1

/etc/init.d/shorewall restart
Detaylar
ağ arayüzleri ( bu makinede DNS sunucunun kurulu olduğu varsayılmıştır)

	vim /etc/network/interfaces
		auto eth0
		iface eth0 inet static
		address 192.168.1.2
		netmask 255.255.255.0
		network 192.168.1.0
		broadcast 192.168.1.255
		gateway 192.168.1.1
		# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
		dns-nameservers localhost
		dns-search mynetwork.net
								
		auto eth1
		iface eth1 inet static
		address 10.0.0.1
		netmask 255.0.0.0
		network 10.0.0.0
		broadcast 10.255.255.255

	- /etc/init.d/networking restart


paketlerin kurulumu
	vim /etc/apt/sources.list #dosyasına eklenecek satır
		deb [url]http://volatile.debian.org/debian-volatile[/url] etch/volatile main contrib non-free


paketlerin yüklenmesi
		apt-get install shorewall squid dansguardian (sarg?)


bağımlılıklar:
			shorewall	-> iptables iproute
			squid		-> squid-common
			sarg		-> libgd2-noxpm
Shorewall ayarları

# /usr/share/doc/shorewall-common/examples/ klasöründen uygun olan örnekler indirilir

	vim /etc/shorewall/zones
		fw		firewall
		net		ipv4
		loc		ipv4
		grup1:loc	ipv4		(alt gruplar varsa belirtilir)	vim /etc/shorewall/hosts	(varsa, sub zone'lar buraya...)
		grup1		eth0:10.0.0.0/8	vim /etc/shorewall/interfaces
		net	eth0	detect	tcpflags,blacklist,routefilter,dhcp,nosmurfs
		loc	eth1	detect	tcpflags,blacklist,routefilter,dhcp

		-> tcpflags	uygunsuz flag'e sahip TCP paketleri yok edilir
		-> blacklist	blacklist dosyasından yasaklı adresler kontrol edilir
		-> routefilter	spoofing'i engellemek için çekirdekte route filtresini, bu arayüz için açar
		-> logmartians	mümkün olmayan kaynak adresli paketlerin log'unu tutar
		-> nosmurfs	broadcast kaynaklı gözüken paketleri yok eder
		-> dhcp		bu arayüz için IP, DHCP sunucudan alınıyorsa...
		-> norfc1918	kaynak adresi, RFC1918'de kayıtlı olan paketleri kabul etmez


	vim /etc/shorewall/policy
		$FW	grup1	REJECT
		$FW	loc	REJECT
		$FW	net	REJECT
		$FW	all	REJECT
		
		grup1	$FW	REJECT
		grup1	loc	REJECT
		grup1	net	REJECT
		grup1	all	REJECT
		
		loc	$FW	REJECT
		loc	grup1	REJECT
		loc	net	REJECT
		loc	all	REJECT
		
		net	$FW	REJECT
		net	grup1	REJECT
		net	loc	REJECT
		net	all	REJECT
		
		all	all	REJECT	vim /etc/shorewall/shorewall.conf
		IP_FORWARDING=Yes		( yerel ağ için gateway olacaksa...)
		ADD_SNAT_ALIASES=Yes		( yerel ağ için gateway olacaksa...)	vim /etc/shorewall/masq
		eth0			eth1		( yerel ağ için gateway olacaksa... 	)
		eth0:!192.168.1.0/24	192.168.1.0/24	( sub zone için gateway olacaksa...	)	vim /etc/shorewall/routestopped
	 proxy için gerekli değil ama bu dosyaya resetlenmemesi gereken bağlantılar yazılacak
	 zorunlu değilse yapılmamalı çünkü firewall başlarken sunucuyu kısa bir süre güvensiz halde bırakıyor
	 nfs mount eden disksiz sistemler için uygun
	 	eth0	192.168.1.1	critical	 touch /etc/shorewall/blacklist	vim /etc/default/shorewall
		startup=1	vim /etc/shorewall/rules
		# makro listesi icin /usr/share/shorewall/ klasorune bakilacak
		# tcp  21   ftp
		# tcp  22   ssh
		# tcp  25   smtp
		# udp  53   dns
		# tcp  53   dns
		# udp  67   dhcpd
		# udp  69   tftpd
		# tcp  80   http
		# tcp  110   pop3
		# tcp  135   samba (smbd)
		# udp  137   samba (nmbd)
		# udp  138   samba (nmbd)
		# tcp  139   samba (smbd)
		# tcp  143   imap
		# tcp  443   https
		# tcp  445   samba (smbd)
		# tcp	587	gmail
		# udp  631   cups
		# tcp  631   cups
		# tcp  993   imaps
		# tcp  995   pop3s
		# tcp  1863  msn
		# tcp  3000  ntop
		# tcp  3128  squid
		# tcp  3306  mysql
		# tcp  3389	rdesktop
		# tcp  4559  hylafax
		# tcp  6667  IRC
		# tcp  8080  dansguardian
		# tcp  9999  apt-proxy
		# tcp  10000  webmin
	
		# firewal
		SSH/ACCEPT       fw       loc
		ACCEPT         fw       loc       icmp

		DNS/ACCEPT       fw       net
		HTTP/ACCEPT       fw       net
		HTTPS/ACCEPT      fw       net
		NTP/ACCEPT       fw       net
		SMTP/ACCEPT       fw       net
		SMTPS/ACCEPT      fw       net
		SSH/ACCEPT       fw       net
		ACCEPT         fw       net       tcp   587
		ACCEPT         fw       net       icmp
		
		# local
		Ping/ACCEPT		loc		net
		CVS/ACCEPT       loc       net
		DNS/ACCEPT       loc       net
		FTP/ACCEPT       loc       net
		HTTP/ACCEPT       loc       net
		HTTPS/ACCEPT      loc       net
		JabberPlain/ACCEPT   loc       net
		JabberSecure/ACCEPT   loc       net
		NTP/ACCEPT       loc       net
		POP3/ACCEPT		loc		net
		POP3S/ACCEPT		loc		net
		RDP/ACCEPT       loc       net
		Rsync/ACCEPT      loc       net
		SMTP/ACCEPT       loc       net
		SMTPS/ACCEPT      loc       net
		SSH/ACCEPT       loc       net
		VNC/ACCEPT       loc       net
		Whois/ACCEPT      loc       net
		ACCEPT         loc       net       tcp   587
		ACCEPT         loc       net       tcp   1863
		ACCEPT         loc       net       tcp   6667
		ACCEPT         loc       net       tcp   priv_rdesktop
		ACCEPT         loc       net       tcp   priv_ssh
		ACCEPT         loc       net       tcp   priv_vnc

		Ping/ACCEPT		loc		fw		-	-		3/sec:10
		DNS/ACCEPT		loc		fw
		SSH/ACCEPT		loc		fw
		HTTP/ACCEPT		loc		fw
		ACCEPT			loc		fw		tcp	priv_ssh


		# proxy sunucuya yonlendirme...
		# dansguardian icin 8080. port'a, squid icin 3128. port'a yonlendirilecek
		REDIRECT		loc		8080		tcp	80		-		!10.0.0.1
		#REDIRECT		loc		3128		tcp	80		-		!10.0.0.1
		
		# yerel sunucular varsa...
		FTP/ACCEPT		net		loc:10.0.0.xxx
		FTP/DNAT		net		loc:10.0.0.xxx
		
		# net
		Ping/ACCEPT		net		fw		-	-		3/sec:10
		SSH/ACCEPT		net		fw
		ACCEPT			net		fw		tcp	priv_ssh	vim /etc/hosts
		127.0.0.1	localhost.localdomain	localhost
		192.168.1.2	host1.mynetwork.net	host1
		10.0.0.1	host2.mynetwork.net	host2	/etc/init.d/shorewall restart

	# Eger konsola log yazmasi istenmiyorsa
		/etc/sysctl.conf
			kernel.printk = 4 4 1 7
Squid ayarları
	vim /etc/security/limits.conf
	
		*       soft  nofile     8192
		*       hard  nofile     8192	vim /etc/squid/squid.conf

		# Sarge icin yapilacak ayarlar
		acl				our_networks src 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24
		http_access			allow our_networks
		httpd_accel_host		virtual
		httpd_accel_port		80
		httpd_accel_with_proxy		on
		httpd_accel_uses_host_header	on

		# Etch icin yapilacak ayarlar
		acl 				our_networks 	src 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24
		http_access			allow		our_networks
		http_port			3128		transparent

		# Lenny icin yapilacak ayarlar
		acl localnet src 10.0.0.0/8
		acl localnet src 172.16.0.0/12
		acl localnet src 192.168.0.0/16
		http_access allow localnet
		http_port 3128 transparentblacklist


	# [url]http://urlblacklist.com/[/url] adresinden blacklist download edilir

	# download edilen dosya ile blacklists klasörü oluşturulur
	
		cd /etc/dansguardian/lists
		tar xzf bigblacklist.tar.gz
DansGuardian ayarları

	vim /etc/dansguardian/dansguardian.conf
		#UNCONFIGURED		( başına # konularak satır devreden çıkarılır			)
		maxuploadsize = 0	( POST metodu ile dosya upload etmeyi sınırlandırmak için...	)
					( 0 tamamen blokluyor						)
					( x upload edilecek maksimum dosya boyutunu x Kb yapıyor	)
					( -1 sınırsız upload hakkı veriyor				)
		logfileformat=3		( Squid log file format						)	vim /etc/dansguardian/lists/bannedsitelist
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/ads/domains>  
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/adult/domains> 
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/astrology/domains>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/chat/domains>  
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/dating/domains> 
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/dialers/domains>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/drugs/domains> 
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/gambling/domains>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/games/domains> 
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/hacking/domains>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/instantmessaging/domains>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/kidstimewasting/domains>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/malware/domains>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/mixed_adult/domains>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/onlinegames/domains>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/phishing/domains>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/porn/domains>  
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/proxy/domains> 
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/sexuality/domains>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/socialnetworking/domains>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/spyware/domains>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/virusinfected/domains>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/warez/domains> 
		                              
		badboys.com 	vim /etc/dansguardian/lists/bannedurllist
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/ads/urls>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/adult/urls>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/chat/urls>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/dating/urls>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/dialers/urls>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/drugs/urls>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/gambling/urls>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/games/urls>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/hacking/urls>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/instantmessaging/urls>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/kidstimewasting/urls>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/malware/urls>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/onlinegames/urls>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/phishing/urls>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/porn/urls>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/proxy/urls>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/sexuality/urls>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/socialnetworking/urls>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/virusinfected/urls>
		.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/warez/urls>

		members.home.net/uporn	vim /etc/dansguardian/lists/exceptionsitelist
		.tr
		sourtimes.org
		video.google.com
		windowsupdate.microsoft.com	vim /etc/dansguardian/lists/weightedphraselist
	 # Malezyaca ve Portekizce yasakli kelimeler, normal Turkce kelimelerle benzeşiyor
	 # Bu kelime listesi kullanilirsa, normal Turkce sitelerde problem cikiyor
	 	
		#.Include</etc/dansguardian/lists/phraselists/pornography/weighted_japanese>
		#.Include</etc/dansguardian/lists/phraselists/pornography/weighted_malay>
		#.Include</etc/dansguardian/lists/phraselists/pornography/weighted_portuguese>	vim /etc/dansguardian/lists/exceptionextensionlist
		# eklenenler
		.bz2
		.doc
		.gz
		.iso
		.pdf
		.pps
		.rar
		.tar
		.tgz
		.xls
		.zip


	vim /etc/dansguardian/lists/bannedphraselist
		#.Include</etc/dansguardian/lists/phraselists/safelabel/banned>
SARG ayarları (özellikle istenmiyorsa, kurulmasın)

	vim /etc/squid/sarg.conf
		language		English		(Turkish yapınca raporda bazı format sorunları oluyor)
		charset			Latin5
		output_dir		/var/www/squid-reports
		access_log		/var/log/dansguardian/access.log


	vim /etc/squid/sarg-reports.conf (etch)
		LOGOIMG=/squid-reports/Daily/images/sarg.png
		LOGOLINK="[url]http://$(hostname)/squid-reports/[/url]"


	vim /etc/crontab (etch)
		00   08-20/1 * * *  root  sarg-reports today
		00   00   * * *  root  sarg-reports daily
		00   01   * * 1  root  sarg-reports weekly
		10   01   1 * *  root  sarg-reports weekly


	vim /etc/crontab (sarge)
		10 3 * * * root		/etc/squid/sarg-maint.sh >/dev/null 2>&1


	vim /etc/squid/sarg-maint.sh (sarge) 
		/usr/bin/sarg -d $YESTERDAY-$YESTERDAY -e kullanici@domain.com
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda