makaleler / Debian / Ubuntu / Pardus / ubuntu java-sun ve tomcat 6 kurulumu.

ubuntu java-sun ve tomcat 6 kurulumu.

11.03.2011 12:22:04

Selamun Aleykum,

ubuntu üzerinde java sdk ve tomcat kurulumuna başlamadan önce sistemimizi güncelliyoruz.
sudo aptitude update && sudo aptitude full-upgrade


apt source dosyamıza depo ekleyelim.
sudo vim /etc/apt/sources.list
	deb [url]http://archive.canonical.com/ubuntu[/url] lucid partner

yada
	sudo add-apt-repository "deb [url]http://archive.canonical.com/ubuntu[/url] lucid partner"


Yeni bir paket eklediğimiz için update ve upgrade çlıştıralım
sudo aptitude update && sudo aptitude full-upgrade


sun-java6-jdk kurulumlarını yapalım.
sudo aptitude install sun-java6-jdk openjdk-6-jdk

Ekrana lisans sözleşmesi çıkınca Ok diyoruz ardında Yes diyoruz.

Tomcat için sun-java6-jdk paketini seçelim.
sudo update-alternatives --config java
password for husonet:
There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

Selection Path Priority Status
------------------------------------------------------------
* 0 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java 1061 auto mode
1 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java 1061 manual mode
2 /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java 63 manual mode

Press enter to keep the current choice, or type selection number: 2
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java to provide /usr/bin/java (java) in manual

mode.


Java Versiyonunu kontrol edelim.
java -version
java version "1.6.0_24"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_24-b07)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 19.1-b02, mixed mode, sharing)


Tomcat 6 Kurulumuna geçiyoruz.
sudo aptitude install tomcat6 tomcat6-admin tomcat6-common tomcat6-docs tomcat6-examples tomcat6-user


Şimdi Tomcat6 yönetim paneli için kullanıcı oluşturalım bunun için komut kullanıcı gireceğilimz xml
sudo vim /etc/tomcat6/tomcat-users.xml


Tomcat sunucumuzu yeniden başlatalım.
sudo /etc/init.d/tomcat6 restartyazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda