makaleler / Debian / Ubuntu / Pardus / varnish cache kurulumu ve konfigürasyonu

varnish cache kurulumu ve konfigürasyonu

12.09.2011 01:07:45

varnish cache kurulumu (Load Balancing)

Varnish Cache facebook un kullandığı Cache yöntemidir bende geçenlerde okudum kurulumunu yaptım şu an testlerini yapıyorum incelemek isteyenler için faydalı olucağını düşündüm.


# güncellemeler için
aptitude update && aptitude full-upgrade

# varnish yüklemesi için apt paket düzenlemesi
curl [url]http://repo.varnish-cache.org/debian/GPG-key.txt[/url] | apt-key add -
vim /etc/apt/sources.list.d/varnish.list
	deb [url]http://repo.varnish-cache.org/debian/[/url] squeeze varnish-3.0

# varnis-cache i yükleyelim
aptitude install varnish

vim /etc/default/varnish
	#şimdilik loglama yapılacak klasör için belirleyelim
	INSTANCE=default

	#-a parametresi varnishi dinleyecek kısım
	DAEMON_OPTS="-a :80 \
    -T localhost:6082 \
    -f /etc/varnish/default.vcl \
    -S /etc/varnish/secret \
    -s file,/var/lib/varnish/$INSTANCE/varnish_storage.bin,1GB"

vim /etc/varnish/default.vcl
	backend default {
	  	.host = "127.0.0.1";
  		.port = "8080";
  		.connect_timeout = 600s;
  		.first_byte_timeout = 600s;
  		.between_bytes_timeout = 600s;
	}

# apache web servisimizin dinlediği portları düzeltelim
vim /etc/apache2/ports.conf
	NameVirtualHost *:8080
	Listen 8080

# apache host ayar dosyamızıda düzeltelim
vim /etc/apache2/sites-available/default
	<VirtualHost *:8080>

mkdir /var/lib/varnish/default
chown varnish: /var/lib/varnish/default


#kontrol edelim
netstat -anp --tcp --udp | grep LISTEN

# cache dosyamız ne alemde cachliyormu acaba ?
du -k /var/lib/varnish/default/varnish_storage.bin

# bu kısım vcl düzeltme örneğidir.
# analytics ayarlarımızı yapalım
sub vcl_recv {
    # dışardan gelen ipleri olduğu gibi apachemize aktaralım
    remove req.http.X-Forwarded-For;
    set req.http.X-Forwarded-For = client.ip;
    
    # Remove has_js and Google Analytics __* cookies.
    set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "(^|;\s*)(__[a-z]+|has_js)=[^;]*", "");
    # Remove a ";" prefix, if present.
    set req.http.Cookie = regsub(req.http.Cookie, "^;\s*", "");
    # Remove empty cookies.
    if (req.http.Cookie ~ "^\s*$") {
     unset req.http.Cookie;
    }

    # image dosyalarını cachle
    if ((req.url ~ "\.(gif|jpg|jpeg|bmp|png|tiff|tif|ico|img|tga|wmf)$"))
    {
        unset req.http.cookie;
        return(lookup);
    }

    # detay sayfalar cacheden gelsin
    if (req.url ~ "\/detay\/")
    {
        unset req.http.cookie;
        return(lookup);
    }

    # xml
    if (req.url ~ "\.(xml)$") {
        unset req.http.cookie;
        return(lookup);
    }

    # phpmyadmin
    if (req.url ~ "\/mytest\/|sql\.php") {
       return(pass);
    }
    unset req.http.Cookie;
    return (lookup);
}

# Redirection routine
sub vcl_error {
  if (obj.status == 750) {
    set obj.http.Location = obj.response;
    set obj.status = 302;
    return(deliver);
  }
}

sub vcl_fetch {

    #--- Php başlangıç
    # phpmyadmin
    if (req.url ~ "\/mytest\/|sql\.php") {
        return (hit_for_pass);
    }
    #--- Php Son

    # xml
    if (req.url ~ "\.(xml)$") {
        return (hit_for_pass);
    }

    unset beresp.http.Set-Cookie;
    set beresp.ttl = 60s;

    if (req.url ~ "\.(gif|jpg|jpeg|bmp|png|tiff|tif|ico|img|tga|wmf)$")
    {
        unset beresp.http.set-cookie;
        set beresp.ttl = 48h;
    }

    # detay sayfalar 10 saniye ne varsa cacheden gelsin
    if (req.url ~ "\/detay\/")
    {
        unset beresp.http.set-cookie;
        set beresp.ttl = 60s;
    }

    return(deliver);
}

 sub vcl_pipe {
   # Note that only the first request to the backend will have
   # X-Forwarded-For set. If you use X-Forwarded-For and want to
   # have it set for all requests, make sure to have:
   # set bereq.http.connection = "close";
   # here. It is not set by default as it might break some broken web
   # applications, like IIS with NTLM authentication.
   return (pipe);
 }

 sub vcl_pass {
   return (pass);
 }

 sub vcl_hit {
   return (deliver);
 }

Loglamalarda ipler gözükmesi için şu modulu kurmamız lazım


aptitude install libapache2-mod-rpaf

Apache configürasyon dosyamızı düzenleyelim dışardan bağlantı kuran makinaların iplerini loglamak için.


vim /etc/apache2/apache2.conf
	RPAFenable On
	RPAFproxy_ips 127.0.0.1
	LogFormat "%{X-Forwarded-For}i %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" varnishcombined
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda