Pythontr

husonet | Tarih: 29.05.2017

Margin ve Padding nedir?

Margin ve Padding Nedir? Margin ve Padding arasındaki farklar nelerdir?

Merhabalar Arkadaşlar, (Not:Lütfen öneri ve sorularınızı yorum olarak atınız. Teşekkürler şimdiden)


Bu makalemde form tasarımlarında kullanılan iki özellik margin ve padding'den bahedeceğim.


  • Margin Nedir?

İlk olarak margin'in hangi işlevi olduğunu ifade edelim. Margin, yazılarımızın bulunduğu şemanın sayfadaki sağ, sol, üst ve alt boşluklarını ayarladağımız özelliktir. Yani bu sayfadaki yazıların hizalanması değil, yazının bulunduğu content'i hizaladığımız özelliktir.

  • Margin kullanımı

Margin,kullanım yerine göre ifade edeceğim.

Css içinde margin kullanımı

Css, web uygulamalarındaki tasarımları ayarladığımız stil kodlarıdır. Bu kodlar içinde margin özelliğini ayrı ayrı belirtebildiğimiz gibi aynı anda da belirtebiliriz. Örneğin sadece div veya image 'de yukarıdan mesafe olmasını istiyorsan margin-top ile sağlarız. Bunu soldan margin-left, sağdan margin-rigth, aşağıdan da margin-bottom ile sağlarız. Aynı anda tüm hepsine özellik vermek istiyorsak margin(left,top,rigth, bottom) şeklinde ilgili yerlere istenilen uzaklıklar belirterek yazılmalıdır. Xamarin uygulamalarında StackLayout'ların sayfa üzerinde istediğimiz ilgili boşluklarını da aynı şekilde verebiliriz. Sağdaki ve soldaki aynı, alt ve üstteki aynı boşluk değeri ise margin(left,top) şeklinde verebiliriz.

  • Padding Nedir?

Padding, sayfada bulunan yazıların bulundukları content içinde hizalanmasıdır.

Padding'i direk olarak bir word sayfasındaki yapılan hizalama gibi düşünebilirsiniz.

Padding kullanımı da margin kullanımıyla aynı olmakla birlikte biri ifade edildiği üzere content'in sayfa içindeki üst,
alt,sağ,sol boşluklarını, pading ise contet içinde ki nesnelerin aynı boşluk değerleri ayarlanılan özelliktir.

Teşekkürler.