Pythontr

husonet | Tarih: 28.01.2015

Metin Dosyalarının Büyük ve Küçük harf olarak değiştirilmesi

Aslında herkez bir düzen için metin dosyaları içindeki karakterleri büyük ve küçük yapmak isteyebilir

Linux içinde her zamanki gibi bu işlemi yapmak içinde bir çok yol vardır. Ben en çok kullandığım yöntemi ilk sırada yazacam sonra diğer alternatifleri sıralayacağım.


Testlerimizde iki adet dosya kullanacağız deneme yapacağamız dosyamız input.txt değişen dosyamızda output.txt olsun.


sed Bu komut utf8 çeviri için uygundur ve ben genellikle bunu kullanıyorum tabiki Tükçe karakterlerin sıkıntısını çekmemek için.

Dosya içindeki tüm Karakterleri küçük 'lowercase' yapmak için


 Sed komutu lowercase

Dosya içindeki tüm Karakterleri büyük 'uppercase' yapmak için


 Sed komutu uppercase

Diğer alternatif yollara bu seçeneklerde UTF8 desteği göremedim.


dd
lowercase
$ dd if=input.txt of=output.txt conv=lcase

uppercase
$ dd if=input.txt of=output.txt conv=ucase

tr
lowercase
$ tr '[:upper:]' '[:lower:]' < input.txt > output.txt

uppercase
$ tr '[:lower:]' '[:upper:]' < input.txt > output.txt

awk
lowercase
$ awk '{ print tolower($0) }' input.txt > output.txt

uppercase
$ awk '{ print toupper($0) }' input.txt > output.txt

perl
$ perl -pe '$_= lc($_)' input.txt > output.txt

uppercase
$ perl -pe '$_= uc($_)' input.txt > output.txt