Pythontr

husonet | Tarih: 24.04.2017

Mimetype nedir?

Asp.net mimetype nasıl tespit edilir?

Merhabalar Arkadaşlar,(Not:Lütfen öneri ve sorularınızı yorum olarak atınız. Teşekkürler şimdiden)


[/p]Mimetype, her farklı uzantıya ait tanımlanmış farklı kimlik bilgisidir. Web tarayıcıları dosyaların türünü ayırt etmek için bu yöntemi kullanır.
[/p]


Asp.net ile uygulama geliştirirken dosya upload kısmında belirli dosyaları kısıtlamak için uzantısı yerine mimetype kontrolü daha etkili bir çözümdür. Uzantısı değiştirilip bir exe upload edilebilir. Mimetype kontrolü için farklı yöntemler vardır. Ancak bazıları sunucu bazlı kontrol gerçekleştirmektedir. Sunucu bazlı kontrolden kasıt sunucuda kurulu olan türleri tespit etmektedir. Mimetype kontrolü için sunucuda o türün kurulu olmasına gerek duyulmamalıdır. Aşağıdaki class herhangi bir sunucu bazlı olmadan her sunucuda bu kontrolü gerekleştirmeye yardımcı olacaktır. Aşağıdaki class'ı kullanarak yüklenecek dosyanın mimetype'ını tespit edebilirsiniz.
public class MimeType
{
private static readonly byte[] BMP = { 66, 77 };
private static readonly byte[] DOC = { 208, 207, 17, 224, 161, 177, 26, 225 };
private static readonly byte[] EXE_DLL = { 77, 90 };
private static readonly byte[] GIF = { 71, 73, 70, 56 };
private static readonly byte[] ICO = { 0, 0, 1, 0 };
private static readonly byte[] JPG = { 255, 216, 255 };
private static readonly byte[] MP3 = { 255, 251, 48 };
private static readonly byte[] OGG = { 79, 103, 103, 83, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
private static readonly byte[] PDF = { 37, 80, 68, 70, 45, 49, 46 };
private static readonly byte[] PNG = { 137, 80, 78, 71, 13, 10, 26, 10, 0, 0, 0, 13, 73, 72, 68, 82 };
private static readonly byte[] RAR = { 82, 97, 114, 33, 26, 7, 0 };
private static readonly byte[] SWF = { 70, 87, 83 };
private static readonly byte[] TIFF = { 73, 73, 42, 0 };
private static readonly byte[] TORRENT = { 100, 56, 58, 97, 110, 110, 111, 117, 110, 99, 101 };
private static readonly byte[] TTF = { 0, 1, 0, 0, 0 };
private static readonly byte[] WAV_AVI = { 82, 73, 70, 70 };
private static readonly byte[] WMV_WMA = { 48, 38, 178, 117, 142, 102, 207, 17, 166, 217, 0, 170, 0, 98, 206, 108 };
private static readonly byte[] ZIP_DOCX = { 80, 75, 3, 4 };

public string GetMimeType(byte[] file, string fileName)
{

string mime = "application/octet-stream"; //DEFAULT UNKNOWN MIME TYPE

//Ensure that the filename isn't empty or null
if (string.IsNullOrWhiteSpace(fileName))
{
return mime;
}

//Get the file extension
string extension = Path.GetExtension(fileName) == null
? string.Empty
: Path.GetExtension(fileName).ToUpper();

//Get the MIME Type
if (file.Take(2).SequenceEqual(BMP))
{
mime = "image/bmp";
}
else if (file.Take(8).SequenceEqual(DOC))
{
mime = "application/msword";
}
else if (file.Take(2).SequenceEqual(EXE_DLL))
{
mime = "application/x-msdownload"; //both use same mime type
}
else if (file.Take(4).SequenceEqual(GIF))
{
mime = "image/gif";
}
else if (file.Take(4).SequenceEqual(ICO))
{
mime = "image/x-icon";
}
else if (file.Take(3).SequenceEqual(JPG))
{
mime = "image/jpeg";
}
else if (file.Take(3).SequenceEqual(MP3))
{
mime = "audio/mpeg";
}
else if (file.Take(14).SequenceEqual(OGG))
{
if (extension == ".OGX")
{
mime = "application/ogg";
}
else if (extension == ".OGA")
{
mime = "audio/ogg";
}
else
{
mime = "video/ogg";
}
}
else if (file.Take(7).SequenceEqual(PDF))
{
mime = "application/pdf";
}
else if (file.Take(16).SequenceEqual(PNG))
{
mime = "image/png";
}
else if (file.Take(7).SequenceEqual(RAR))
{
mime = "application/x-rar-compressed";
}
else if (file.Take(3).SequenceEqual(SWF))
{
mime = "application/x-shockwave-flash";
}
else if (file.Take(4).SequenceEqual(TIFF))
{
mime = "image/tiff";
}
else if (file.Take(11).SequenceEqual(TORRENT))
{
mime = "application/x-bittorrent";
}
else if (file.Take(5).SequenceEqual(TTF))
{
mime = "application/x-font-ttf";
}
else if (file.Take(4).SequenceEqual(WAV_AVI))
{
mime = extension == ".AVI" ? "video/x-msvideo" : "audio/x-wav";
}
else if (file.Take(16).SequenceEqual(WMV_WMA))
{
mime = extension == ".WMA" ? "audio/x-ms-wma" : "video/x-ms-wmv";
}
else if (file.Take(4).SequenceEqual(ZIP_DOCX))
{
mime = extension == ".DOCX" ? "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" : "application/x-zip-compressed";
}

return mime;
}


}


İyi çalışmalar.