Pythontr

husonet | Tarih: 24.04.2024

Mongo Kurulumu Debian için

Mongo Kurulumu Debian için

MongoDB'yi Debian'a kurmak için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

MongoDB'yi Debian 11'e kurmak için aşağıdaki genel adımları takip edebilirsiniz. MongoDB'nin kurulum talimatlarının güncellenebileceğini unutmayın; bu nedenle resmi MongoDB belgelerini de kontrol etmek iyi bir fikirdir.


MongoDB GPG Key'in eklenmesi
wget -qO - https://www.mongodb.org/static/pgp/server-5.0.asc | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/mongodb-archive-keyring.gpg

apt source üzerinde paketlerinin düzenlenmesi

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-archive-keyring.gpg] https://repo.mongodb.org/apt/debian buster/mongodb-org/5.0 main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-5.0.list > /dev/null
apt-get update

Kurulum
apt-get install mongodb-org

Servisleri başlatalım ve restart durumlarında aktif olarak gelsin.

systemctl start mongod
systemctl enable mongod

Servis çalışıyormu kontrol için
systemctl status mongod