Pythontr

husonet | Tarih: 19.06.2017

MS SQL CROSS JOIN INSERT

MS SQL SELECT I INSERT - FULL JOIN

Bir tablomuzda bir kolondaki grup numaralarına göre verdiğimiz kriterlere göre o tablodaki satırları bir başka bir tabloya cross joın mantığı ile insert eden script


Burada full joın kullanmamın sebebi iki farklı tablodaki hiçbir kolonu birbirine joinlemeden eşleştirmemdir.


Örnek olarak bu tablomuzdaki ANASIRKET_KAVNO kolonlarındaki numaraları vereceğimiz kriterlere göre gruplayacağızImage


-----ilk önce tabloya select ile getirttirelim .
Image