Pythontr

husonet | Tarih: 26.08.2016

MS SQL SERVER DA CURSOR İLE TABLO UPDATE ETME

CURSOR İLE UPDATE

Veritabanımızda mevcut olan iki tablomuz olsun.
2. tablomuzda yer alan x kolonunu 1. tablomuzdaki y kolonunun içine insert - update yapan sql sorugusu ektedir.
 SELECT SIRKETNO,SICILKOD,KIDEMTARIH FROM PERKRT  ORDER BY SICILKOD
SELECT SIRKETNO,SICILKOD,GIRISTARIH FROM PERCLK ORDER BY SICILKOD

DECLARE @KIDEMTARIH SMALLDATETIME
DECLARE @GIRISTARIH SMALLDATETIME
DECLARE @SICILKOD AS NVARCHAR(10)

DECLARE SATIR_AKTAR CURSOR FOR
SELECT GIRISTARIH , SICILKOD FROM PERCLK ORDER BY SICILKOD

OPEN SATIR_AKTAR FETCH NEXT FROM SATIR_AKTAR INTO @GIRISTARIH , @SICILKOD
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN


UPDATE PERKRT SET KIDEMTARIH = @GIRISTARIH WHERE SICILKOD = @SICILKOD
FETCH NEXT FROM SATIR_AKTAR INTO @GIRISTARIH , @SICILKOD

END
CLOSE SATIR_AKTAR
DEALLOCATE SATIR_AKTAR