Pythontr

husonet | Tarih: 03.10.2016

MS SQL TABLOYU INSERT ETME

BİR TABLODAN DİĞERİNE INSERT YAPMA İŞLEMİ

ABC isimli veritabanımızdan XYZ adlı veritabanımıza insert yapmak işlemi .
Mesela ilk veritabanımızdaki tablo adları ve alanlarının birebir aynısını ikinci veritabanımıza atmak istiyoruz.
Mesela 1000 tane kayıt, hareket olduğunu düşünürsek her bir kayıt için teker teker insert işlemi yapmak yerine hepsini bir kerede insert yapmak için aşağıdaki kod uygulanır.


INSERT INTO [ABC].dbo.PERIYK
([SIRKETNO],[KAYITTUR],[KAYITDURUM],[ISYERKOD],[ISYERAD],[ISYERKISAAD],[SSKSICILNO],
[CALISMASAAT],[TEHLIKEKOD],[TESVIKINDIRIMISVEREN],[BOLGEMUDDOSYANO],[KURULUSTARIH],[ISYERTIP],
[SIGORTAGRUP],[GIRENKULLANICI],[GIRENTARIH],[GIRENSAAT],[GIRENSURUM],[DEGISTIRENKULLANICI],
[DEGISTIRENTARIH],[DEGISTIRENSAAT],[DEGISTIRENSURUM])

SELECT SIRKETNO,KAYITTUR,KAYITDURUM,ISYERKOD,ISYERAD,ISYERKISAAD,SSKSICILNO,
CALISMASAAT,TEHLIKEKOD,TESVIKINDIRIMISVEREN,BOLGEMUDDOSYANO,KURULUSTARIH,ISYERTIP,
SIGORTAGRUP,GIRENKULLANICI,GIRENTARIH,GIRENSAAT,GIRENSURUM,DEGISTIRENKULLANICI,
DEGISTIRENTARIH,DEGISTIRENSAAT,DEGISTIRENSURUM FROM XYZ.dbo.PERIYK