Pythontr

husonet | Tarih: 14.10.2016

MS SQL VİEW İLE INSERT YAPMA İŞLEMİ

BİR VERİTABANINDAN YENİ BİR VERİTABANINA VİEW İLE INSERT YAPMA

Güncel olan verit abanımızdaki tabloların aynısını içindeki veriler dahil, sıfırdan kurduğumuz bir veritabanına atmamız istendi.Bunu yapmanın bir başka yoluda view ile tabloyu insert etmektir. İlk önce manuel olarak veritabanımızı oluşturmayı unutmuyoruz.


  • İlk önce view ımızı oluştururuz.
  • Ardından tablomuzu create ederiz.
  • Son olarakda view ile insert işlemini gerçekleştiririz.


CREATE VIEW [VW_GECIS_PERKRT]
AS
SELECT
*
FROM SEDU2016.dbo.PERKRT


----------------------------------------------------------CREATE TABLE PERKRT
(
ID INT,SIRKETNO VARCHAR(3),CETVELNO SMALLINT,KAYITTUR SMALLINT,KAYITDURUM SMALLINT,SICILKOD VARCHAR(30),AD VARCHAR (30),
SOYAD VARCHAR(30),TCKIMLIKNO VARCHAR (30),KIDEMTARIH SMALLDATETIME, IHBARGUN SMALLINT, MESLEKKOD VARCHAR(8),SGKKSICILNO VARCHAR(16),
KONTRONO VARCHAR(2),HAYATSIGORTA SMALLINT, OZELSIGORTA SMALLINT, BIREYEMEK SMALLINT,SENDIKAKOD VARCHAR(5),COCUKKOD VARCHAR(5),
TAHSILKOD VARCHAR (5),KIRTASIYEKOD VARCHAR(5),YEMEKKOD VARCHAR(5),YOLKOD VARCHAR(5), IKRAMIYEKOD VARCHAR(30),KADEMEKOD VARCHAR(30),
YAKACAKKOD VARCHAR(30),BAYRAMKOD VARCHAR(30),GIYIMKOD VARCHAR(30), MALZEME1KOD VARCHAR(30),MAZLEME2KOD VARCHAR(30),
ODENEKUNIVERSITE SMALLINT,ODENEKEGITIM SMALLINT, ODENEKTAZMINAT SMALLINT,ODENEKISGUCLUK SMALLINT,MEMUR SMALLINT, ESUCRETLI SMALLINT,
ASGARIINDIRIM SMALLINT,HUKUMLU SMALLINT,TERORMAGDUR SMALLINT, BARINMA SMALLINT,SAKATLIKDURUM SMALLINT,MESAIDURUM SMALLINT,
SEYAHATDURUM SMALLINT,ISTIHDAMDURUM SMALLINT,TAHSILDURUM SMALLINT,GOREV VARCHAR(30),GOREVNO SMALLINT,SGKURULUSNO SMALLINT,
SAKATLIKNEDENNO SMALLINT,SAKATLIKNEDENORAN NUMERIC(25,6),TESVIKORAN REAL,ODEMEIBAN VARCHAR(26),BANKAKOD VARCHAR(30),BANKASUBEKOD VARCHAR(30),
BANKAHESAPNO VARCHAR(30),VERGIKIMLIKNO VARCHAR(30),IKAMETSEHIRKOD VARCHAR(3),IKAMETPOSTANO VARCHAR(30),IKAMETSEMT VARCHAR(30),
IKAMETILCE VARCHAR(30),IKAMETADRES1 VARCHAR(50),IKAMETADRES2 VARCHAR(50),IKAMETADRES3 VARCHAR(50),IKAMETADRES4 VARCHAR(50),
IKAMETADRES5 VARCHAR(50),IKAMETBINANO VARCHAR(10),IKAMETDAIRENO VARCHAR(10),GIRISISTISNANO SMALLINT,ASKERLIKDURUM SMALLINT,
ASKERLIKTECILTARIH SMALLDATETIME,ASKERLIKBASTARIH SMALLDATETIME ,ASKERLIKBITISTARIH SMALLDATETIME,CUZDANSERINO VARCHAR (30),BABAAD VARCHAR (30),
ANAAD VARCHAR (30),DOGUMYER VARCHAR (30),DOGUMTARIH SMALLDATETIME,CINSIYET VARCHAR (1),MEDENIDURUM VARCHAR (30),UYRUK VARCHAR (2),
DIN VARCHAR (30),KANGRUP SMALLINT,IL VARCHAR (30),ILCE VARCHAR (30),MAHALLEKOY VARCHAR (30),CILTNO VARCHAR (10),AILESIRANO VARCHAR (10),
SAYFANO VARCHAR (10),VERILDIGIYER VARCHAR (30),VERILISNEDEN VARCHAR (30),KAYITNO VARCHAR (30),VERILISTARIH SMALLDATETIME,
ULKEAD VARCHAR (30), EHLIYETBELGEKOD VARCHAR (30),EHLIYETSTATUKOD VARCHAR (2),EHLIYETVERILISTARIH SMALLDATETIME,EHLIYETSTATUKOD2 VARCHAR (5),
EHLIYETSTATUKOD3 VARCHAR (5),EVLILIKTARIH SMALLDATETIME,BOY NUMERIC(4,1),KILO NUMERIC(4,1),BEDENNO NUMERIC(4,1),AYAKNO NUMERIC(4,1),
GOZRENGI VARCHAR (30),ILKSOYAD VARCHAR (30),TESCILSOYAD VARCHAR (30),MEZUNOLDUGUOKUL VARCHAR (30),MEZUNOLDUGUBOLUM VARCHAR (30),
TELEFON1 VARCHAR (30),TELEFON2 VARCHAR (30),TELEFON3 VARCHAR (30),TELEFON4 VARCHAR (30),TELEFON5 VARCHAR (30),EMAIL1 VARCHAR (75),
EMAIL2 VARCHAR (75),EMAIL3 VARCHAR (75),EMAIL4 VARCHAR (75),EMAIL5 VARCHAR (75),SKOD1 VARCHAR (5),SKOD2 VARCHAR (5),SKOD3 VARCHAR (5),
SKOD4 VARCHAR (5),SKOD5 VARCHAR (5),MKOD1 VARCHAR (12),MKOD2 VARCHAR (12),MKOD3 VARCHAR (12),MKOD4 VARCHAR (12),MKOD5 VARCHAR (12),
LKOD1 VARCHAR (20),LKOD2 VARCHAR (20),LKOD3 VARCHAR (20),LKOD4 VARCHAR (20),LKOD5 VARCHAR (20),BKOD1 SMALLINT,BKOD2 SMALLINT,BKOD3 SMALLINT,
BKOD4 SMALLINT,BKOD5 SMALLINT,NKOD1 NUMERIC(25,6),NKOD2 NUMERIC(25,6),NKOD3 NUMERIC(25,6),NKOD4 NUMERIC(25,6),NKOD5 NUMERIC(25,6),
KISMICALISMASAAT NUMERIC(25,6),ACIKLAMA1 VARCHAR(50),ACIKLAMA2 VARCHAR(50),ACIKLAMA3 VARCHAR(50),ACIKLAMA4 VARCHAR(50),ACIKLAMA5 VARCHAR(50),
PERSONELDURUM SMALLINT,TAKVIMKOD VARCHAR(30),IZINSABLONNO SMALLINT,PDKSKOD VARCHAR(30),SGKGIRISTARIH SMALLDATETIME,EMEKLITARIH SMALLDATETIME,
SOZLESMETIP SMALLINT,SOZLESMEBASTARIH SMALLDATETIME,SOZLESMEBITTARIH SMALLDATETIME,SOZLESMETUTAR NUMERIC(25,6),KARALISTETARIH SMALLDATETIME,
KARALISTENEDEN VARCHAR (60),ORGANIZASYONTIP SMALLINT,POZISYONKOD VARCHAR(30),BOLGEKOD VARCHAR(30),GRUPKOD VARCHAR(12),
OZELKOD VARCHAR(12),TIPKOD VARCHAR(12),MASRAFKOD VARCHAR(30),MUHASEBEKOD VARCHAR(30),GUVENLIKKOD VARCHAR(30),CALISANTIP SMALLINT,
PDFSIFRE VARCHAR(20),ETKIDENKLESTIRME SMALLINT,GIRENKULLANICI VARCHAR(30),GIRENTARIH SMALLDATETIME,GIRENSAAT SMALLDATETIME,
GIRENKAYNAK VARCHAR(30),GIRENSURUM VARCHAR(20),DEGISTIRENKULLANICI VARCHAR(30),DEGISTIRENTARIH SMALLDATETIME,
DEGISTIRENSAAT SMALLDATETIME,DEGISTIRENKAYNAK VARCHAR(30),DEGISTIRENSURUM VARCHAR(20)
);----------------------------------------------------------
INSERT INTO ZFRYLMZ.dbo.PERKRT
SELECT * FROM [VW_GECIS_PERKRT]