Pythontr

husonet | Tarih: 31.08.2017

MSSQL BEFORE UPDATE TRIGGER örneği

BEFORE UPDATE TRIGGER ile başka bir tabloya insert işlemi

Merhabalar Arkadaşlar, (Not:Lütfen öneri ve sorularınızı yorum olarak atınız. Teşekkürler şimdiden)


Bu makalemde mssql de before update trigger örneği sunacağım. Bu örnek bir tabloda bir alan değiştiğinde istediğimiz bir değeri başka bir tabloya insert etmek için kullanılabilecek bir trigger örneğidir.USE [DATABASE_ADI]
GO
/****** Object: Trigger [dbo].[TR_INSER_YAPILACAK_DIGER_TABLO] Script Date: 31.08.2017 11:08:23 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER TRIGGER [dbo].[TR_INSER_YAPILACAK_DIGER_TABLO_INSERT] ON [dbo].[UPDATE_OLACAK_TABLO] AFTER UPDATE
AS
BEGIN

SET NOCOUNT ON;
BEGIN
INSERT INTO INSER_YAPILACAK_DIGER_TABLO(
val1,
TARIH,
YUK_DURUM
) SELECT
val1,
GETDATE(),
4
FROM
INSERTED
WHERE INSERTED.SART=5

RETURN;
END

END


İyi çalışmalar.